regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2023.04.01-02: Nis Open 2023

Nis, Szerbia

[tovább ... ]

2023.04.08-10: 50. Párizsi Nemzetközi Góverseny

Párizs, Franciaország

[tovább ... ]

2023.04.08-09: Húsvéti Bajnokság 2023 - Easter tournament 2023

Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6.


1. válogató verseny a MB döntőjébe [tovább ... ]

2023.04.14-16: 32. Vladimir Omejc emlékverseny

Bled, Szlovénia

[tovább ... ]

2023.04.29-05.01: 51. Prágai Góverseny - Old Hunter's Cup - Koreai Nagykövet Kupája

Prága, Csehország

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Barcza Bende 1d 1923 -27 2023.03.25.
2. F   Makány Zalán 3k 1752 20 2023.03.25.
3. F   Tomesz Bence 9k 1471 -24 2023.03.25.
4. N   Balogh Noémi 13k 1346 78 2023.03.25.
5. F   ifj. Kis-Gadó Csaba 11k 1327 -41 2023.03.25.
6. N   Barcza Bora 13k 1299 20 2023.03.25.
7. F   Kis-Gadó Dávid 17k 1249 34 2023.03.25.
2023.03.22–25. Gyermek U12 Gó Európa-bajnokság 2023
2023.03.22–25. Ifjúsági Gó Európa-bajnokság 2023

aktuális információk

SZJA 1% – az utánpótlásért

Szövetségünk számára 2023-ben is felajánl­ható a személyi jöve­de­lem­adó 1%-a.
2011-től kezdve ezeket a felajánlásokat kizárólag az utánpótlás-nevelés céljaira használjuk fel.
[tovább ... ]


legfrissebb hírek

2023.03.19.: Ifjúsági Gó-Európa

A PaGoDa egyesület pályázatott nyert a nemzeti tehetség program keretében. Támogatott versenyzőik javában készülnek az Ifjúsági Gó-Európa-bajnokságra, jövő héten már indulnak is. [tovább ... ]

2023.03.25.: Beszámoló a Nemzetközi Páros Hendikep Versenyről

A 32. Nemzetközi Amatőr Páros Gó Versenyt 2022. decemberében rendezték Tokióban, melynek keretében a Nemzetközi Páros Hendikep Versenyen Simon Zsófia és Goschler Áron képviselte Magyarországot. [tovább ... ]

2023.02.16.: 2023-mas versenyengedélyek

Kedves Góversenyzők.

A 2023-mas versenyengedélyek díjai az alábbiak:
[tovább ... ]

2023.01.06.: Barcza Bende a 43. magyar gómester

Gratulálunk Barcza Bendének, aki a 43. magyar gómester! Kilenc évesen ő az eddigi legfiatalabb magyar góversenyző, aki elérte az 1 Danos szintet.

[tovább ... ]

2022.12.20.: Balogh Pál a 2022. évi magyar góbajnok.

Idén is összegyűlt szombat kora reggel a döntő tizenkét fős mezőnye a Mensa HungarIQa Bajnok utcai székhelyén, hogy eldöntse a Magyar Bajnokság végeredményét. Többeknek már ismerős volt a kellemes, nyugodt környezet, ahol tea, kávé is rendelkezésünkre állt. [tovább ... ]

2022.11.27.: 2022-es Nyílt Góbajnokság

A 2022-es Nyílt Góbajnokságon ismét a Récsei Center bridzs termében mérte össze erejét 64 góversenyző. Francia, lengyel, osztrák, szlovén, horvát, cseh, szlovák, angol, kínai és japán versenyzők is jöttek szép számban. Régóta nem voltunk ennyien, igazi versenyhangulat lengte be a termet. [tovább ... ]

2022.11.27.: A 2022. évi Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének végeredménye.

A válogatóversenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint... [tovább ... ]

2022.11.06.: Spontán Kupa

Hétvégén rendeztük a Spontán Kupát.

Sok versenyző eljött és igen jó hangulatban játszottunk egy új helyen, a bridzsezők idén megnyílt versenytermében. A helyszín hangulatában és szolgáltatásaival is jó választásnak tűnik. Büfé is üzemel, ahol meleg ebédet is lehetett rendelni.

Első helyen végzett Tölgyesi Renátó, nagyon szoros küzdelemben megelőzve Csizmadia ... [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2022. július »
HKSzeCsPSzoV
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031