regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2020.11.07-08: Magyar Nyílt Góbajnokság - Hungarian Open 2020

Aranyhíd étterem szabadtéri, fedett, fűtött terasza, Budapest XI., Hegyalja út 64.


A Magyar Góbajnokság egyetlen idei válogatója [tovább ... ]

2020.11.14-15: Magyar Góbajnokság Döntő - 2020

Aranyhíd étterem terasza, Budapest XI., Hegyalja út 64.

[tovább ... ]

2021.07.24-08.08: 64. Európai Gó Kongresszus

Kamyanets-Podilskyi, Ukrajna

[tovább ... ]

2022.07.23-08.07: 65. Európai Gó Kongresszus

Vatra Dornei, Románia

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

Nem volt változás az elmúlt 15 napban!


legfrissebb hírek

2020.10.16.: 2020-as Online Európa-bajnokság

Szeptember 24 és október 25 között rendezik az idei Európa bajnokságot amit idén a COVID 19 okozta világjárvány miatt a interneten az OGS-en játszanak. [tovább ... ]

2020.10.12.: hírek

A 2020-as Magyar Bajnokság döntőjébe a Nyílt Bajnokság eredményei alapján lehet majd kvalifikálni. [tovább ... ]

2020.08.17.: 15. Koreai Miniszterelnök Kupája

Idén online rendezik a hagyományos koreai nemzetközi baduk bajnokságot. [tovább ... ]

2020.05.15.: Véget ért a 10. Csapat Európa-bajnokság első szakasza

A magyar csapat a 9. utolsó fordulóban a német csapattal játszott.
A 3:1-es győzelemnek köszönhetően a végeredményben a 7. helyen végeztek. [tovább ... ]

2020.05.03.: Idén júliusban is Gótábor Százhalombattán!

Idén már 9. alkalommal, Gótábor lesz Százhalombattán, július 5.-12.-ig.

Kedvezményes online nevezés június 26.-ig! A nevezés nem kötelez semmire, később még meggondolhatod magad.
[tovább ... ]

2020.04.25.: A 2020-as EGC elhalasztva.

2021-ben lesz a Gókongresszus Ukrajnában 2020 helyett. [tovább ... ]

2020.04.17.: 10. Csapat Európa-bajnokság 8. forduló

A magyar csapat a nyolcadik fordulóban a román csapattal játszik április 21-én. [tovább ... ]

2020.04.02.: Góversenyek az Interneten

Arten Kachanovskyi cikke alapján az Európai Profi online ligáról, a Korona Kupáról és az 1. Kina - Európa Online Versenyről. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2020. október »
HKSzeCsPSzoV
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031