regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2021.06.19: III. Királyok Kupája

Székesfehérvár, Köfém Művelődési Ház

[tovább ... ]

2021.07.04-11: Gótábor/Hungarian Go Camp 2021

Százhalombatta, KlubSirály Csónakház, Fogoly utca 98-­100.


Kedvezményes nevezés június 15.-ig! [tovább ... ]

2021.07.10-11: Táborzáró Hendikep 2021

Százhalombatta, KlubSirály Csónakház, Fogoly utca 98-­100.

[tovább ... ]

2021.07.17-18: MOYO OPEN 2021 - Pardubice

Congress centre IDEON, Jiraskova 1963, 530 02, Pardubice , Csehország

20th International Go Tournament Bonus Point category C, part of the 32nd International Chess and Games Festival CZECH OPEN [tovább ... ]

2022.07.23-08.07: 64. Európai Gó Kongresszus (2022)

Vatra Dornei, Románia

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Balogh Pál 6d 2604 12 2021.05.30.
2. F   Bővíz Dominik 6d 2485 -47 2021.05.30.
3. F   Szabics Gábor 5d 2089 8 2021.05.30.
4. F   Csizmadia Róbert 3d 2080 67 2021.05.30.
5. F   Kende Mátyás 3d 2062 22 2021.05.30.
6. F   Csizmadia György 4d 2019 -62 2021.05.30.
7. F   Prodanov Mitkó 1k 1848 40 2021.05.30.
8. F   Varga György 4k 1763 44 2021.05.30.
9. F   Csizmadia Miklós 1k 1737 -61 2021.05.30.
10. F   Joó Gábor 4k 1661 -2 2021.05.30.
11. F   Bárdos Zoltán 3k 1612 -26 2021.05.30.
12. F   Goschler Áron 7k 1570 5 2021.05.30.
2021.05.29–30. *Magyar Góbajnokság Döntő - 2020* (2021-ben)

legfrissebb hírek

2021.05.02.: Idén júliusban is Gótábor Százhalombattán!

Idén már 10. alkalommal, Százhalombattán kerül megrendezésre, július 4.-11.-ig a magyar gó élet egyik legfontosabb eseménye, a Gótábor. Sok szeretettel várunk mindenkit, felnőttet, gyereket, kezdőt, haladót, és mestert egyaránt. A tábor hétfőtől vasárnapig tart, vasárnapi beköltözéssel. [tovább ... ]

2021.06.03.: 41. Amatőr Gó Világbajnokság

Hosszú idő után újra élőben rendeznek egy nemzetközi go versenyt a 41. Amatőr Gó Világbajnokságot június 3 és 9 között az oroszországi Vlagyivosztokban. [tovább ... ]

2021.05.20.: 11. Csapat Európa-bajnokság 2020/21 utolsó 9. forduló

Véget ért a Csapat Európa-bajnokság 2020/21-es évadának selejtező sorozata [tovább ... ]

2021.03.02.: 11. Csapat Európa-bajnokság 2020/21 6. forduló

Március 2-án rendezik a 6. fordulót. A magyar csapat a szerbekkel játszik. [tovább ... ]

2021.01.15.: 7. Ifjúsági Csapat Európa-bajnokság 2020/21

A hétvégén a 3. fordulóra kerül sor a 7. Ifjúsági Csapat Európa-bajnokságon [tovább ... ]

2021.01.15.: 11. Csapat Európa-bajnokság 2020/21 4. forduló

Január 12-én játszották a 4. fordulót. A magyar csapat az izraeliekkel játszott. [tovább ... ]

2020.12.16.: A Magyar Ifjúsági Válogatott a 12. helyen végzett a CCTV World Youth Amateur versenyen

https://www.facebook.com/2020WYAWT/ [tovább ... ]

2020.11.25.: 2020-as Online Női Gó Európa-bajnokság

Idén a női európa-bajnokságot is online rendezik [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2021. június »
HKSzeCsPSzoV
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930