regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2022.12.16-17: Winter Solstice 2022

Pozsony, Szlovákia

[tovább ... ]

2022.12.17-18: Magyar Góbajnokság Döntő - 2022

Mensa HungaIQa, Budapest VI. Bajnok u. 13., Bajnok irodaház, 4. em.

[tovább ... ]

2023.07.22-08.06: 65. Európai Gó Kongresszus (2023)

Kamyanets-Podilskyi, Ukrajna

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Balogh Pál 6d 2606 39 2022.11.27.
2. F   Bővíz Dominik 6d 2403 19 2022.11.27.
3. F   Mérő Csaba 7d 2389 -28 2022.11.27.
4. F   Csizmadia Róbert 4d 2152 28 2022.11.27.
5. F   Fódi Zoltán 3d 2100 42 2022.11.27.
6. F   Tölgyesi Renátó 2d 2027 -17 2022.11.27.
7. F   Kende Mátyás 3d 1989 -2 2022.11.27.
8. F   Csizmadia György 4d 1954 9 2022.11.27.
9. F   Varga Barnabás 4d 1937 -33 2022.11.27.
10. F   Barcza Bende 1k 1920 74 2022.11.27.
11. N   Seres Júlia 2d 1889 -41 2022.11.27.
12. F   Varga György 2k 1789 10 2022.11.27.
13. F   Tőzsér Imre 1k 1765 2 2022.11.27.
14. F   Gerbner Tamás 1d 1752 23 2022.11.27.
15. F   Zhang Penhui 3k 1743 4 2022.11.27.
16. F   Makány Zalán 4k 1721 54 2022.11.27.
17. F   Bővíz László 3k 1681 -59 2022.11.27.
18. F   Billege Boáz 4k 1620 44 2022.11.27.
19. F   Jakab Dávid 5k 1605 -35 2022.11.27.
20. F   Veréb Gábor 5k 1604 -25 2022.11.27.

további változások ...

2022.11.26–27. *Magyar Nyílt Góbajnokság 2022 - Hungarian Open Go Championship 2022*

legfrissebb hírek

2022.11.27.: 2022-es Nyílt Góbajnokság

A 2022-es Nyílt Góbajnokságon ismét a Récsei Center bridzs termében mérte össze erejét 64 góversenyző. Francia, lengyel, osztrák, szlovén, horvát, cseh, szlovák, angol, kínai és japán versenyzők is jöttek szép számban. Régóta nem voltunk ennyien, igazi versenyhangulat lengte be a termet. [tovább ... ]

2022.11.27.: A 2022. évi Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének végeredménye.

A válogatóversenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint... [tovább ... ]

2022.11.06.: Spontán Kupa

Hétvégén rendeztük a Spontán Kupát.

Sok versenyző eljött és igen jó hangulatban játszottunk egy új helyen, a bridzsezők idén megnyílt versenytermében. A helyszín hangulatában és szolgáltatásaival is jó választásnak tűnik. Büfé is üzemel, ahol meleg ebédet is lehetett rendelni.

Első helyen végzett Tölgyesi Renátó, nagyon szoros küzdelemben megelőzve Csizmadia ... [tovább ... ]

2022.10.19.: hírek

Kedves játékosok!

A Pagoda Egyesület a Nemzeti Tehetségprogram keretében támogatást nyert a 2023-as Ifjúsági Európa bajnokságon való részvételre. [tovább ... ]

2022.09.11.: SEYGO Kupasorozat

SEYGO Kupasorozat - már most eldőlt az U12 [tovább ... ]

2022.08.08.: Bende a negyeddöntőig jutott az Ifjúsági világbajnokságon

Bende a negyeddöntőig jutott az Ifjúsági világbajnokságon [tovább ... ]

2022.07.28.: SEYGO Tour második versenye

Barcza Bende első helyen végzett a SEYGO Tour U12-es kategóriájában. [tovább ... ]

2022.07.26.: Megkezdődött az Európa-bajnokság

Vasárnap, a romániai Vatra Dorneiben, megkezdődött a 2022-es Európa-bajnokság, ahol Európa 32 legjobb játékosa küzd meg, dupla kieséses rendszerben, a 2500 eurós fődíjért. A magyar színeket a 6 danos Bővíz Dominik képviseli 12. kiemeltként. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2022. december »
HKSzeCsPSzoV
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031