regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2018.08.25-29: International summer retreat of go in Tatras Slovakia 2018

Liptószentmiklós, Szlovákia

Summer go tournament, Slovak Open Championships in 13 x 13 board, Lectures with strong player [tovább ... ]

2018.09.08-09: 2018-as Női Gó Európa-bajnokság

Helsinki, Finnország

[tovább ... ]

2018.10.06: Királyok Kupája

Székesfehérvár, Köfém Művelődési Ház

[tovább ... ]

2019.02.08-10: Championships for Seniors OPEN SlOVAKIA 2019

Hotel Most Slávy***, Trenčianske Teplice, Szlovákia

Within an incredible 100 meters from the hotel you can enjoy: • Take a spa session at the Sina 39 Degrees C and Hamman Restroom • Shared spa treatment in the pool MUDr. Cap 37.5 degrees C • Outdoor thermal pool 35 degrees C for the public • Promenade and drinking regime of the Iphigene spring, with
1970-ben vagy korábban születetteknek. [tovább ... ]

2019.07.20-08.11: 63. Európai Gó Kongresszus

Brüsszel, Belgium

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Bővíz Dominik 6d 2527 34 2018.08.11.
2. F   Fódi Zoltán 3d 2050 2018.08.05.
3. F   Csizmadia György 4d 2046 25 2018.08.11.
4. N   Seres Júlia 2d 2009 20 2018.08.11.
5. F   Záhonyi Bálint 1d 1922 2018.08.10.
6. F   Dienes Péter 1d 1844 2018.08.05.
2018.08.06–11. 62. Európai Gó Kongresszus, Open 2. hét

legfrissebb hírek

2018.06.14.: Nyáron is van lehetőség gózni klubjainkban

Három klub nyáron is rendszeresen látogatható, négy klub pedig nyári szünetet tart és szeptembertől indul újra. [tovább ... ]

2018.07.30.: Moyo Open verseny

2018 július 13 és 15 között rendezték Pardubice-ben a Cseh Köztársaságban a Moyo Open govesenyt, ami része volt a minden évben megrendezésre kerülő Nemzetközi sakk és más játékok fesztiváljának. [tovább ... ]

2018.07.03.: Szellemi sport táborok Kállósemjénben és a Bókay Kertben

Az ajánlott júliusi táborokban gózni is van lehetőség. [tovább ... ]

2018.07.01.: Idén is Balatoni Gó Alsóörsön!

Szeretettel várunk mindenkit Alsóörsön, töltsük együtt az időt egy 3-4 napos gós nyaralás keretében, a Balaton (szerintem) legjobb strandján, a Riviéra Kemping mellett. [tovább ... ]

2018.06.18.: Június 21-én újra gó klub a Városligetben

Csütörtökön 18 órától a Királydombon fogunk gózni. [tovább ... ]

2018.06.08.: Elnökségi határozatok 2018.05.16.-án

A korábbi évek magyar minősítési és Élő-pont számítási rendszere továbbra is érvényes és hatályban van. [tovább ... ]

2018.06.08.: Magyar projekt a 2018. évi Iwamoto-díj jelöltjei között

A gót népszerűsítő projekteket jutalmazó díj idei 22 jelöltje között Fazekas Dávid LEGO gó készlete is szerepel.
[tovább ... ]

2018.06.07.: Mérő Csaba 11. lett a 39. Amatőr Gó Világbajnokságon

A május elején, Tokióban rendezett versenyen 61 játékos vett részt, Csaba az 5. legjobb európaiként végzett. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2018. augusztus »
HKSzeCsPSzoV
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031