regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2017.02.25-26: XIII. Blanszkói Góverseny

Blanszkó, Csehország

[tovább ... ]

2017.03.03-05: 2017 Irish Confucius Cup

Dublin, Írország

[tovább ... ]

2017.03.04: Gó Nemzeti Diákverseny Budapesti elődöntő

Budapest XI.ker. Csiki-hegyek u. 13-15

[tovább ... ]

2017.03.11: 11. Nyulashatos Hendikep

Pestújhelyi Közösségi Ház, 1158 Budapest Szűcs István utca 45.

Az MGE hagyományos évnyitó versenye [tovább ... ]

2017.03.11-12: Helsinki Open 2017

New Student House, Mannerheimintie 5, Helsinki

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Bővíz Dominik 6d 2411 2017.02.19.
2. F   Csizmadia Róbert 2d 1996 -35 2017.02.20.
3. F   Csizmadia Miklós 3k 1633 -12 2017.02.20.
4. F   Köllner Barnabás 7k 1576 52 2017.02.20.
5. F   Billege Boáz 7k 1523 -10 2017.02.20.
6. N   Réthelyi Ágnes 14k 1324 41 2017.02.20.
7. F   Réti Zoltán 16k 1263 150 2017.02.20.
8. F   Goschler Áron 14k 1261 -36 2017.02.20.
9. F   Goschler Levente 17k 1236 30 2017.02.20.
10. F   Simon Péter 18k 1215 46 2017.02.20.
11. N   Bölcskei Hanna 20k 1159 29 2017.02.20.
2017.02.18–20. 22. Ifjúsági Gó Európa-bajnokság U20
2017.02.18–20. 22. Ifjúsági Gó Európa-bajnokság U16

legfrissebb hírek

2017.02.23.: Az Ifjúsági Gó Csapat Európa-bajnokságon bronzérmes lett a Magyar Válogatott

A Magyar Ifjúsági Válogatott Oroszország és Németország mögött bronzérmet szerzett az Ifjúsági Gó Csapat Európa-bajnokságon. Az eredményhirdetésre 2017 február 20.-án került sor Grenoble-ban. [tovább ... ]

2016.09.28.: 7. Pandanet Gó Csapat Európa Bajnokság

2016. szeptember 20. és 2017. május 16. között rendezik a 7. Pandanet Gó Csapat Európa-bajnokságot. [tovább ... ]

2017.02.15.: Az Év Sportolói 2016

A tavalyi évhez hasonlóan idén is Pocsai Rita és Markó Péter lettek az év sportolói. [tovább ... ]

2016.12.12.: Balogh Pál a 2016-os magyar bajnok

2016 december 10 és 11 között lezajlott a Magyar Góbajnokság döntője, ahol az első helyet Balogh Pál szerezte meg. [tovább ... ]

2016.10.19.: közgyűlés - helyszín változás

Tisztelt Tagok!

A Magyar Gószövetség következő közgyűlésének tervezett ülése: [tovább ... ]

2016.10.13.: A 2016. évi Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének állása

A Magyar Góbajnokság döntőjére kvalifikáló versenysorozat végeredménye 3 forduló után.
A versenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott éves versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint 1-től 15. helyezésig (40, 30, 25, 21, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pont). A pontszerzés ... [tovább ... ]

2016.10.04.: Edzőképzés a TF-n

Testnevelési Egyetem szellemi sportok (gó, sakk, bridzs) edzőképzésének elindítását tervezi 2017 szeptemberétől. [tovább ... ]

2016.09.27.: Markó Péter nyerte a 2016-os Diák-Európa bajnokságot

Markó Péter nyerte a 2016-os Diák-Európa bajnokságot, ami idén Amszterdamban került megrendezésre. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2017. február »
HKSzeCsPSzoV
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728