regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2018.05.26-27: Croatian Open 2018

Zágráb, Horvátország

[tovább ... ]

2018.05.27: Ádám György Kupa 2018

Vigyázó Sándor Műv. Ház XVII. Bp. Pesti út 113.

[tovább ... ]

2018.06.22-24: Szlovák Gó Fesztivál 2018

Kamenny Mlyn, Szlovákia

[tovább ... ]

2018.07.02-06: Bejárós gótábor 2018

Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest Szűcs István u. 45.

[tovább ... ]

2018.07.08-15: Gótábor 2018 / Hungarian Go Camp 2018

Százhalombatta, KlubSirály Csónakház, Fogoly utca 98-­100.

[tovább ... ]


2018.05.12–13. 4. Kelemen Zoltán emlékverseny
2018.05.10–13. 47th Amsterdam International Go Tournament

legfrissebb hírek

2018.03.20.: Idén júliusban is Gótábor Százhalombattán!

Idén már 7. alkalommal, Gótábor lesz Százhalombattán, július 8.-15.-ig. [tovább ... ]

2018.01.15.: Heti rendszerességgel működő klubok

Az alábbi cikkben összegyűjtöttük, hogy mely klubok működnek heti rendszerességgel, ahová várunk minden gózni vágyót és érdeklődőt. [tovább ... ]

2017.06.12.: Gó a Szabadidő Magazinban!

Aki 5 perc alatt szeretne megismerkedni a játékkal és még érdekességekre is kíváncsi, ezt az anyagot szívből ajánljuk – a Koreai Kulturális Központban forgatott a Szabadidő Magazin. [tovább ... ]

2018.05.16.: A magyar csapat az A liga 8. helyén végzett a Csapat Európa-bajnokságon

Az utolsó 9. fordulóban a magyar csapat 3:1-re kikapott az izraeli csapattól, de mivel a szerbek is kikaptak, így kiharcolták a bennmaradást a legjobbak között. [tovább ... ]

2018.05.15.: Utolsó forduló a Csapat Európa-bajnokságon

2018 május 15-én játsszák az utolsó fordulót. [tovább ... ]

2018.05.05.: Május 12-13-án rendezik a Kelemen Zoltán emlékversenyt

A verseny helyszíne a Pestújhelyi Közösségi Ház lesz. [tovább ... ]

2018.04.27.: Lezajlott az MGSZ közgyűlése

A szövetség megismételt közgyűlése április 24-én, a Koreai Kulturális Központban került megtartásra.
[tovább ... ]

2018.04.16.: Bővíz Dominik nyerte a bledi versenyt, Csizmadia Róbert második lett

Tíz magyar résztvevője volt a 41 fős mezőnynek. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2017. március »
HKSzeCsPSzoV
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031