regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2017.08.19-20: 2017-es Női Gó Európa-bajnokság

Odessza, Ukrajna

[tovább ... ]

2017.08.19-20: Walter Schmidt Kupa

Temesvár, Románia

[tovább ... ]

2017.08.20-27: Balatoni Gó 2017

Alsóörs


Végig, egész héten Alsóörsön leszünk! [tovább ... ]

2017.09.01-03: Moravian Open 2017

Brno, Csehország

[tovább ... ]

2017.09.09-10: Diák Európa-bajnokság 2017

Ceske Budejovice, Csehország

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Bővíz Dominik 6d 2523 -23 2017.08.06.
2. F   Markó Péter 5d 2212 -33 2017.08.06.
3. F   Bővíz László 3k 1732 -24 2017.08.06.
4. F   Holubár András 9k 1471 0 2017.08.06.
5. N   Bővízné Detre Judit 11k 1345 -19 2017.08.06.
2017.07.24–08.06. 61. Európai Gó Kongresszus Rapid verseny

legfrissebb hírek

2017.06.12.: Gó a Szabadidő Magazinban!

Aki 5 perc alatt szeretne megismerkedni a játékkal és még érdekességekre is kíváncsi, ezt az anyagot szívből ajánljuk – a Koreai Kulturális Központban forgatott a Szabadidő Magazin. [tovább ... ]

2017.08.15.: Beszámoló az Ifjúsági Európa-bajnokságról

A franciaországi Grenoble-ben rendezték idén az Ifjúsági Európa-bajnokságot, melyen 10 magyar játékos is részt vett. [tovább ... ]

2017.08.10.: Összefoglaló az Európai Gó Kongresszusról

2017. július 21. és augusztus 6. között rendezték a 61. Európai Gó Kongresszust a németországi Oberhofban, ahol magyar sikereknek is örülhettünk a több, mint 1000 játékost vonzó eseményen. [tovább ... ]

2017.08.09.: Ilyen volt a százhalombattai gótábor

2017. július 9. és 16. között zajlott a gótábor, sok gós és egyéb programmal, hendikep versennyel. [tovább ... ]

2017.07.26.: Elkészült az EGF első hírlevele

Elkészült és kiküldésre került a feliratkozóknak az Európai Gószövetség (EGF) első hírlevele. [tovább ... ]

2017.07.23.: A magyar csapat harmadik lett a Csapat EB-döntőben

2017. július 21.-22. között rendezték a Csapat Európa-bajnokság négyes döntőjét, melyen a magyar csapat az ukránokat megelőzve harmadik lett. [tovább ... ]

2017.07.19.: Balatoni Gó augusztus végén, Alsóörsön!

1 hetes gós nyaralás a Balaton partján, vasárnap estétől vasárnap délutánig, Alsóörsön [tovább ... ]

2017.07.14.: Andrii Kravets lett a 6. európai profi gó játékos

2017. július 13-án és 14-én Pardubicében rendezték a 4. Európai Profi Válogató második állomását, mely az ukrán játékos sikerét hozta. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2017. február »
HKSzeCsPSzoV
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728