regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2024.07.26-08.10: 66. Európai Gó Kongresszus 2024

Toulouse, Franciaország

[tovább ... ]

2024.09.08: Szeptemberi hendikep - előnyadásos

Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6.

[tovább ... ]

2024.10.05: VI. Királyok Kupája - előnyadásos

Székesfehérvár, Köfém Művelődési Ház

[tovább ... ]

2024.10.26-27: Magyar Kupa / Hungarian Go Cup - 2024

Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6.


3. válogató verseny a MB döntőjébe [tovább ... ]

2024.11.23-24: Magyar Nyílt Góbajnokság / Hungarian Open Go Championship - 2024

Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6.


4. válogató verseny a MB döntőjébe [tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

Nem volt változás az elmúlt 15 napban!


legfrissebb hírek

2024.05.16.: Újra Gótábor Százhalombattán, júliusban!

Idén már 12. alkalommal, Százhalombattán kerül megrendezésre,
július 7-14-ig a magyar góélet egyik legfontosabb eseménye, a Gótábor.
Sok szeretettel várunk mindenkit, felnőttet, gyereket, kezdőt, haladót, és mestert egyaránt. A tábor hétfőtől vasárnapig tart, vasárnapi beköltözéssel. [tovább ... ]

2024.01.17.: 2024-es versenyengedély díjak, élversenyzői utazási támogatás

A Gószövetség elnöksége 2023 decemberében létrehozta a versenyekre való utazási támogatás szabályozást és meghatározta a 2024-es versenyengedély díjakat. [tovább ... ]

2024.06.13.: Lezárult a Q2 a Sente Kupában

Az éves pontgyűjtő verseny most érte el a féltávját. [tovább ... ]

2024.05.27.: Mérő Csaba 6. helyezett az amatőr VB-n

Mérő Csaba 7D magyar élversenyző az előkelő 6. helyezést érte el a tokiói amatőr gó világbajnokságon [tovább ... ]

2024.05.01.: A 2024. évi Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének állása

A válogató versenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint... [tovább ... ]

2024.04.21.: Gó klub indult Devecserben és Székesfehérváron

A játék iránt érdeklődőket szeretettel várjuk budapesti klubjaink mellett a devecseri és fehérvári klubokban is. [tovább ... ]

2024.03.25.: Barcza Bende ezüstérmes Hamburgban. Jól szerepeltek a magyar versenyzők az ifjúsági Európa-bajnokságon.

Március 24-én ért haza a magyar csapat az Ifjúsági gó-Európa-bajnokságról, amit idén Hamburgban rendeztek. Tizenkilenc országból 98 versenyző indult a kupákért.
[tovább ... ]

2024.02.22.: Sente Kupa eredmények - folyamatosan frissül

Zajlik a Sente Kupa, melyhez bármikor lehet még csatlakozni. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2024. augusztus »
HKSzeCsPSzoV
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031