regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2023.10.07: V. Királyok Kupája

Székesfehérvár, Köfém Művelődési Ház


időpontváltozás! [tovább ... ]

2023.10.14-15: 3rd China Town Weiqi Cup

Warszawa, Poland

[tovább ... ]

2023.10.21-22: Deskohraní - Prague Go Tournament

Prága, Csehország

[tovább ... ]

2023.11.25-26: Magyar Nyílt Góbajnokság / Hungarian Open Go Championship - 2023

Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6.


EGF Bonus C - 4. minősítő verseny a MB-ban [tovább ... ]

2023.12.09-10: Magyar Góbajnokság Döntő - 2023

Mensa HungaIQa, Budapest VI. Bajnok u. 13., Bajnok irodaház, 4. em.

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

Nem volt változás az elmúlt 15 napban!


legfrissebb hírek

2023.08.07.: Magyar sikerek az 2023-mas Európai Gó-kongresszuson

Jól szerepeltek a magyar résztvevők a németországi Markkleeberg-ben rendezett 2023 évi Európai Gó-kongresszus versenyein.
[tovább ... ]

2023.08.06.: Bővíz Dominik 3. helyezést ért el a Nyílt Európa-bajnokságon.

Bővíz Dominik 3. helyezést ért el a Nyílt Európa-bajnokságon.
Ezzel ő lett a legeredményesebb európai versenyző a 671 indulóból ezen a versenyen. [tovább ... ]

2023.06.13.: 2023-ban is Gótábor, júliusban, a Balatonnál!

Július 10.-14.-ig, Ordacsehin. Saját medence, saját teniszpálya, légkondi, Balaton, és még sok minden más! [tovább ... ]

2023.04.17.: Jól szerepeltek a PaGoda egyesület versenyzői a 2023-mas Ifjúsági Európa Bajnokságon

Idén március 22–25. között rendezték meg Törökországban az Ifjúsági Gó Európa-bajnokságot, amely egyéni és páros megmérettetéseket is magába foglalt. A versenyen 12 ország 87 versenyzője mérkőzött meg egymással. A magyar PaGoda egyesület hét fős csapattal képviseltette magát, ennél nagyobb létszámban csak török, román, illetve ukrán versenyzők vettek részt.
[tovább ... ]

2023.04.09.: A 2023. évi Magyar Góbajnokság minősítő pontversenyének állása

A minősítő versenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint... [tovább ... ]

2023.03.25.: Beszámoló a Nemzetközi Páros Hendikep Versenyről

A 32. Nemzetközi Amatőr Páros Gó Versenyt 2022. decemberében rendezték Tokióban, melynek keretében a Nemzetközi Páros Hendikep Versenyen Simon Zsófia és Goschler Áron képviselte Magyarországot. [tovább ... ]

2023.03.19.: Ifjúsági Gó-Európa

A PaGoDa egyesület pályázatott nyert a nemzeti tehetség program keretében. Támogatott versenyzőik javában készülnek az Ifjúsági Gó-Európa-bajnokságra, jövő héten már indulnak is. [tovább ... ]

2023.02.16.: 2023-mas versenyengedélyek

Kedves Góversenyzők.

A 2023-mas versenyengedélyek díjai az alábbiak:
[tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2023. augusztus »
HKSzeCsPSzoV
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031