regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2023.06.23-25: Szlovák Gó Fesztivál 2023

Sastin-Straze, Szlovákia

[tovább ... ]

2023.07.10-14: Gótábor 2023

Ordacsehi, Tenisz Vendégház

Nevezés után szükséges felvenni a kapcsolatot a szervezővel!
A helyek száma limitált! [tovább ... ]

2023.07.22-08.05: 65. Európai Gó Kongresszus 2023

Markkleeberg, Németország

[tovább ... ]

2023.09.09-10: Magyar Kupa - Hungarian Cup - 2023

Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6.


3. minősítő verseny a MB döntőjébe [tovább ... ]

2023.10.14: V. Királyok Kupája

Székesfehérvár, Köfém Művelődési Ház

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Bővíz Dominik 6d 2407 3 2023.05.28.
2. F   Csizmadia Róbert 4d 2106 -53 2023.05.28.
3. F   Kende Mátyás 3d 2070 46 2023.05.28.
4. F   Tölgyesi Renátó 3d 2068 -43 2023.05.28.
5. F   Szabics Gábor 5d 2042 -2 2023.05.28.
6. F   Csizmadia György 4d 1960 35 2023.05.28.
7. F   Barcza Bende 1d 1914 2 2023.05.28.
8. F   Csizmadia Miklós 1k 1867 50 2023.05.28.
9. F   Zhang Penhui 3k 1769 -40 2023.05.28.
10. F   Makány Zalán 3k 1706 -39 2023.05.28.
11. F   Veréb Gábor 5k 1669 54 2023.05.28.
12. F   Bővíz László 3k 1625 -5 2023.05.28.
13. F   Vig Áron 7k 1554 0 2023.05.28.
14. F   Hrubó Gergő 8k 1502 29 2023.05.28.
15. F   Fülöp Géza 9k 1482 53 2023.05.28.
16. N   Bővízné Detre Judit 8k 1428 -27 2023.05.28.
17. F   Tomesz Bence 9k 1423 -42 2023.05.28.
18. F   Katona Illés 11k 1412 92 2023.05.28.
19. F   Katona Csaba 7k 1402 -44 2023.05.28.
20. F   ifj. Kis-Gadó Csaba 11k 1367 40 2023.05.28.

további változások ...

2023.05.27–28. *Magyar Nagydíj - Hungarian Grand Prix - 2023*

legfrissebb hírek

2023.04.17.: Jól szerepeltek a PaGoda egyesület versenyzői a 2023-mas Ifjúsági Európa Bajnokságon

Idén március 22–25. között rendezték meg Törökországban az Ifjúsági Gó Európa-bajnokságot, amely egyéni és páros megmérettetéseket is magába foglalt. A versenyen 12 ország 87 versenyzője mérkőzött meg egymással. A magyar PaGoda egyesület hét fős csapattal képviseltette magát, ennél nagyobb létszámban csak török, román, illetve ukrán versenyzők vettek részt.
[tovább ... ]

2023.04.09.: A 2023. évi Magyar Góbajnokság minősítő pontversenyének állása

A minősítő versenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint... [tovább ... ]

2023.03.25.: Beszámoló a Nemzetközi Páros Hendikep Versenyről

A 32. Nemzetközi Amatőr Páros Gó Versenyt 2022. decemberében rendezték Tokióban, melynek keretében a Nemzetközi Páros Hendikep Versenyen Simon Zsófia és Goschler Áron képviselte Magyarországot. [tovább ... ]

2023.03.19.: Ifjúsági Gó-Európa

A PaGoDa egyesület pályázatott nyert a nemzeti tehetség program keretében. Támogatott versenyzőik javában készülnek az Ifjúsági Gó-Európa-bajnokságra, jövő héten már indulnak is. [tovább ... ]

2023.02.16.: 2023-mas versenyengedélyek

Kedves Góversenyzők.

A 2023-mas versenyengedélyek díjai az alábbiak:
[tovább ... ]

2023.01.06.: Barcza Bende a 43. magyar gómester

Gratulálunk Barcza Bendének, aki a 43. magyar gómester! Kilenc évesen ő az eddigi legfiatalabb magyar góversenyző, aki elérte az 1 Danos szintet.

[tovább ... ]

2022.12.20.: Balogh Pál a 2022. évi magyar góbajnok.

Idén is összegyűlt szombat kora reggel a döntő tizenkét fős mezőnye a Mensa HungarIQa Bajnok utcai székhelyén, hogy eldöntse a Magyar Bajnokság végeredményét. Többeknek már ismerős volt a kellemes, nyugodt környezet, ahol tea, kávé is rendelkezésünkre állt. [tovább ... ]

2022.11.27.: 2022-es Nyílt Góbajnokság

A 2022-es Nyílt Góbajnokságon ismét a Récsei Center bridzs termében mérte össze erejét 64 góversenyző. Francia, lengyel, osztrák, szlovén, horvát, cseh, szlovák, angol, kínai és japán versenyzők is jöttek szép számban. Régóta nem voltunk ennyien, igazi versenyhangulat lengte be a termet. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2023. július »
HKSzeCsPSzoV
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31