regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2023.07.22-08.06: 65. Európai Gó Kongresszus (2023)

Kamyanets-Podilskyi, Ukrajna

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. N   Pocsai Rita 5d 2165 -14 2022.09.25.
2. N   Urbán Alexandra 2d 1997 39 2022.09.25.
3. N   Ambrózi Kata 5k 1582 -29 2022.09.25.
4. N   Simon Zsófia 5k 1511 -73 2022.09.25.
5. N   Bővízné Detre Judit 9k 1463 17 2022.09.25.
6. N   Barcza Bora 16k 1243 66 2022.09.25.
7. N   Balogh Noémi 18k 1217 13 2022.09.25.
8. N   Csaplár Diána 21k 1171 0 2022.09.25.
9. N   Nemes Mária 23k 1135 0 2022.09.25.
10. N   Mérő Alina 27k 1066 -10 2022.09.25.
2022.09.24–25. Női Gó Európa-bajnokság 2022

legfrissebb hírek

2022.09.11.: SEYGO Kupasorozat

SEYGO Kupasorozat - már most eldőlt az U12 [tovább ... ]

2022.08.08.: Bende a negyeddöntőig jutott az Ifjúsági világbajnokságon

Bende a negyeddöntőig jutott az Ifjúsági világbajnokságon [tovább ... ]

2022.07.28.: SEYGO Tour második versenye

Barcza Bende első helyen végzett a SEYGO Tour U12-es kategóriájában. [tovább ... ]

2022.07.26.: Megkezdődött az Európa-bajnokság

Vasárnap, a romániai Vatra Dorneiben, megkezdődött a 2022-es Európa-bajnokság, ahol Európa 32 legjobb játékosa küzd meg, dupla kieséses rendszerben, a 2500 eurós fődíjért. A magyar színeket a 6 danos Bővíz Dominik képviseli 12. kiemeltként. [tovább ... ]

2022.07.17.: A 2022. évi Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének állása.

A válogatóversenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint...
[tovább ... ]

2022.05.20.: Idén júliusban is Gótábor Százhalombattán!

Idén már 11. alkalommal, Százhalombattán kerül megrendezésre,
július 10-17-ig a magyar góélet egyik legfontosabb eseménye, a Gótábor.
Sok szeretettel várunk mindenkit, felnőttet, gyereket, kezdőt, haladót, és mestert
egyaránt. A tábor hétfőtől vasárnapig tart, vasárnapi beköltözéssel. [tovább ... ]

2022.05.15.: Lezajlott a IV. Királyok Kupája

2022. május 14-én, 39 játékos részvételével megrendezésre került a IV. Királyok Kupája góverseny Székesfehérváron, a Köfém Művelődési Házban. [tovább ... ]

2022.04.15.: Jön a IV. Királyok Kupája

2022.05.14-én, szombaton kerül megrendezésre a IV. Királyok Kupája góverseny Székesfehérváron. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2022. április »
HKSzeCsPSzoV
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930