regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2021.12.04-05: Magyar Góbajnokság Döntő - 2021

Mensa HungaIQa, Budapest VI. Bajnok u. 13., Bajnok irodaház, 4. em.

[tovább ... ]

2022.07.23-08.07: 64. Európai Gó Kongresszus (2022)

Vatra Dornei, Románia

[tovább ... ]

2023.07.22-08.06: 65. Európai Gó Kongresszus (2023)

Kamyanets-Podilskyi, Ukrajna

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Balogh Pál 6d 2549 -55 2021.11.21.
2. F   Bővíz Dominik 6d 2479 57 2021.11.21.
3. F   Mérő Csaba 7d 2397 -33 2021.11.21.
4. N   Pocsai Rita 5d 2179 16 2021.11.21.
5. F   Csizmadia Róbert 3d 2144 29 2021.11.21.
6. F   Szabics Gábor 5d 2108 19 2021.11.21.
7. F   Fódi Zoltán 3d 2060 -11 2021.11.21.
8. N   Seres Júlia 2d 2030 -17 2021.11.21.
9. F   Varga Barnabás 4d 1970 -5 2021.11.21.
10. F   Csizmadia György 4d 1951 -68 2021.11.21.
11. N   Urbán Alexandra 1d 1948 29 2021.11.21.
12. F   Prodanov Mitkó 1k 1851 3 2021.11.21.
13. F   Csizmadia Miklós 1k 1760 15 2021.11.21.
14. F   Réti Zoltán 4k 1707 36 2021.11.21.
15. F   Jakab Dávid 5k 1640 148 2021.11.21.
16. F   Simon Péter 5k 1639 10 2021.11.21.
17. F   Goschler Áron 4k 1635 -35 2021.11.21.
18. F   Billege Boáz 4k 1613 -61 2021.11.21.
19. F   Horváth Attila 1k 1610 -8 2021.11.21.
20. F   Mészáros Zoltán 5k 1591 -34 2021.11.21.

további változások ...

2021.11.20–21. *Magyar Nyílt Góbajnokság 2021 - Hungarian Open Go Championship 2021*

legfrissebb hírek

2021.11.27.: A 2021. évi Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének végeredménye.

A válogatóversenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint... [tovább ... ]

2021.11.08.: Magyar Ifjúsági Góbajnokság

A hétvégén megrendezésre került a 2021-es Magyar Ifjúsági és Gyermek Góbajnokság [tovább ... ]

2021.09.26.: Európa vs. Fudan (Kína) gó fesztivál

Barcza Bende kiválóan szerepelt az Európa - Fudan online gó fesztiválon. [tovább ... ]

2021.09.26.: Magyar Páros Góbajnokság

A 2021. évi Magyar Páros Góbajnokságot a Seres Júlia, Csizmadia Róbert páros nyerte. [tovább ... ]

2021.09.06.: Kiváló szereplés a So-Imba kupán

Bővíz Dominik 6D, Seres Júlia 3D és Goschler Áron 5k első helyezést, míg Csizmadia Róbert 3D harmadik helyezést értek el csoportjukban a körmérkőzéses rendszerben lebonyolított So-Imba kupán Mokrá-Horákovban. [tovább ... ]

2021.06.03.: 41. Amatőr Gó Világbajnokság

Hosszú idő után újra élőben rendeznek egy nemzetközi go versenyt a 41. Amatőr Gó Világbajnokságot június 3 és 9 között az oroszországi Vlagyivosztokban. [tovább ... ]

2021.05.20.: 11. Csapat Európa-bajnokság 2020/21 utolsó 9. forduló

Véget ért a Csapat Európa-bajnokság 2020/21-es évadának selejtező sorozata [tovább ... ]

2021.05.02.: Idén júliusban is Gótábor Százhalombattán!

Idén már 10. alkalommal, Százhalombattán kerül megrendezésre, július 4.-11.-ig a magyar gó élet egyik legfontosabb eseménye, a Gótábor. Sok szeretettel várunk mindenkit, felnőttet, gyereket, kezdőt, haladót, és mestert egyaránt. A tábor hétfőtől vasárnapig tart, vasárnapi beköltözéssel. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2021. december »
HKSzeCsPSzoV
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031