regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2019.12.20-21: Winter Solstice 2019

Pozsony, Szlovákia

[tovább ... ]

2020.01.04-05: Újévi Góverseny 2020

Bp., Kondor Béla Közösségi Ház, XVIII. Kondor Béla stny. 8.

[tovább ... ]

2020.01.19: Nemzeti Diákverseny Budapest 2020

Budapest, Kondor Béla Közösségi Ház

[tovább ... ]

2020.01.25-26: 28. Olomouc-i góverseny

Olomouc, Csehország

[tovább ... ]

2020.02.15-16: 33. Barcelonai Gó Bajnokság

Barcelona, Spanyolország

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Balogh Pál 6d 2573 2019.12.08.
2. F   Bővíz Dominik 6d 2541 2019.12.08.
3. F   Mérő Csaba 7d 2430 2019.12.08.
4. F   Csizmadia György 4d 2096 2019.12.08.
5. F   Szabics Gábor 5d 2084 2019.12.08.
6. F   Kende Mátyás 3d 2043 -35 2019.12.01.
7. F   Csizmadia Róbert 3d 2007 2019.12.08.
8. F   Csizmadia Miklós 1k 1833 2019.12.08.
9. F   Billege Boáz 4k 1702 2019.12.08.
10. F   Joó Gábor 4k 1652 2019.12.08.
11. F   Veréb Gábor 5k 1619 2019.12.08.
12. F   Bővíz László 3k 1580 -17 2019.12.01.
13. F   Simon Péter 8k 1544 2019.12.08.
14. F   Réti Zoltán 7k 1497 -17 2019.12.01.
15. N   Simon Zsófia 8k 1452 2019.12.08.
16. N   Bővízné Detre Judit 10k 1447 29 2019.12.01.
17. F   Tábori Levente 9k 1444 108 2019.12.01.
18. F   Kis-Gadó Csaba 14k 1312 4 2019.12.01.
19. N   Zagon Hanna 13k 1310 11 2019.12.01.
20. F   Detre Jenő 19k 1153 13 2019.12.01.

további változások ...

2019.11.30–12.01. 1. Takagawa Kupa

legfrissebb hírek

2019.11.18.: A 2019. évi Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének végeredménye.

[tovább ... ]

2019.12.02.: 10. Csapat Európa-bajnokság 4. forduló

A magyar csapat a negyedik fordulóban, december 3.-án, az osztrák csapattal játszik. [tovább ... ]

2019.11.21.: 2020. évi Magyar Góbajnokság tervezett lebonyolítása

2020-ban is három válogató verseny megrendezése van tervben. [tovább ... ]

2019.10.31.: 1. Takagawa Kupa, a Magyar Góbajnokság idei utolsó válogatóversenye!

1. Takagawa Kupa, a Magyar Góbajnokság utolsó válogatóversenye, november 30.- december 1.-ig. [tovább ... ]

2019.10.27.: 4. ÁDÁM GYÖRGY EMLÉKVERSENY

Október utolsó hétvégéjén került sor a 4. ÁDÁM GYÖRGY EMLÉKVERSENYRE Kispesten a KMO Művelődési Otthonban!

[tovább ... ]

2019.10.02.: 10. Csapat Európa-bajnokság 1. forduló

A magyar csapat az első fordulóban a csehekkel játszott. [tovább ... ]

2019.09.26.: 10. Csapat Európa-bajnokság 2019/20

Október 1-én elkezdődik a 2019/20-as Csapat Európa-bajnokság idénye [tovább ... ]

2019.09.03.: 14. Koreai Miniszterelnök Kupája

Idén szeptember 2 és 4 között rendezik Dél-Koreában a 14. Koreai Miniszterelnök Kupáját. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2019. november »
HKSzeCsPSzoV
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930