regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2019.05.26: 3. Ádám György Kupa

Budapest, XVII. ker Vigyázó Sándor Műv. Ház

Gyereknapi gó verseny [tovább ... ]

2019.05.31-06.07: 40. Amatőr Gó Világbajnokság

Shimane, Japán

[tovább ... ]

2019.06.07-09: Szlovák Gó Fesztivál 2019

Kamenny Mlyn

[tovább ... ]

2019.07.01-06: Bejárós Gótábor 2019

Szentendre

[tovább ... ]

2019.07.07-14: Gótábor 2019

Százhalombatta, KlubSirály Csónakház, Fogoly utca 98-­100.

A szállás korlátozott számban érhető el, így érdemes minél hamarabb benevezni! [tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Bővíz Dominik 6d 2510 42 2019.05.19.
2. N   Seres Júlia 2d 1849 -54 2019.05.19.
2019.05.18–19. Strasbourgi Verseny
2019.05.16–19. 5. Európai Profi Válogató

legfrissebb hírek

2019.04.02.: Idén júliusban is Gótábor Százhalombattán!

Idén már 8. alkalommal, Gótábor lesz Százhalombattán, július 7.-14.-ig. [tovább ... ]

2019.04.16.: 9. Csapat Európa-bajnokság 8. forduló

A magyar csapat a 8. fordulóban az orosz csapattal játszott. [tovább ... ]

2019.03.15.: Tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Nyulashatost

Március 23-án lesz a hagyományos évindító hendikep verseny, melyre rendszeres versenyzőink mellett várjuk a kezdő és újrakezdő játékosokat is.
[tovább ... ]

2019.03.14.: 9. Csapat Európa-bajnokság 2018/2019

A 7. fordulóban a magyar csapat az olasz csapattal játszott. [tovább ... ]

2019.03.10.: Lezajlott a 2019. évi Magyar Gyermek- és Ifjúsági Góbajnokság

Az U20-as magyar bajnok Köllner Barnabás, az U16-os Billege Boáz, az U12-es Regős Hunor lett. [tovább ... ]

2019.02.25.: Fogarasi Tamás a 42-ik magyar gómester!

Az idei barcelonai versenyen Fogarasi Tamás a tavaly év végi londoni verseny után másodszor került az 1 danos Élő-pont határ fölé, és ezzel teljesítette az 1 danos minősítés feltételét. [tovább ... ]

2019.02.12.: 6. forduló a Csapat Európa-bajnokság 2018/2019-es idényében

A 6. fordulóban február 12-n este 8-kor az IGS-en a magyar csapat a németek ellen játszik. [tovább ... ]

2019.01.16.: Folytatódott a 9. Csapat Európa-bajnokság

Az új évben az 5. fordulóban a magyar csapat az izraelivel játszik. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2018. szeptember »
HKSzeCsPSzoV
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930