regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2019.11.16-17: Magyar Nyílt Góbajnokság - Hungarian Open 2019

Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház, 1138 Budapest, Dagály utca 15/A


European GP Bonus C - Magyar Góbajn. válogató [tovább ... ]

2019.11.30-12.01: 1. Takagawa Kupa

Budapest, Kondor Béla Közösségi Ház


A Magyar Góbajnokság válogatóversenye [tovább ... ]

2019.12.07-08: Magyar Góbajnokság Döntő - 2019

Később lesz pontosítva

[tovább ... ]

2020.01.04-05: Újévi Góverseny 2020

Bp., Kondor Béla Közösségi Ház, XVIII. Kondor Béla stny. 8.

[tovább ... ]

2020.03.12-14: Ifjúsági Gó Európa-bajnokság 2020

Stubicke Toplice (Zágráb), Horvátország

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Bővíz Dominik 6d 2493 -15 2019.11.04.
2. F   Mérő Csaba 7d 2425 38 2019.11.04.
3. F   Markó Péter 5d 2251 -4 2019.11.04.
4. N   Seres Júlia 2d 1916 0 2019.11.04.
2019.10.31–11.04. 6th Silk Road International City Weiqi Invitation Tournament

legfrissebb hírek

2019.10.31.: 1. Takagawa Kupa, a Magyar Góbajnokság idei utolsó válogatóversenye!

1. Takagawa Kupa, a Magyar Góbajnokság utolsó válogatóversenye, november 30.- december 1.-ig. [tovább ... ]

2019.10.27.: 4. ÁDÁM GYÖRGY EMLÉKVERSENY

Október utolsó hétvégéjén került sor a 4. ÁDÁM GYÖRGY EMLÉKVERSENYRE Kispesten a KMO Művelődési Otthonban!

[tovább ... ]

2019.10.02.: 10. Csapat Európa-bajnokság 1. forduló

A magyar csapat az első fordulóban a csehekkel játszott. [tovább ... ]

2019.09.26.: 10. Csapat Európa-bajnokság 2019/20

Október 1-én elkezdődik a 2019/20-as Csapat Európa-bajnokság idénye [tovább ... ]

2019.09.03.: 14. Koreai Miniszterelnök Kupája

Idén szeptember 2 és 4 között rendezik Dél-Koreában a 14. Koreai Miniszterelnök Kupáját. [tovább ... ]

2019.06.12.: Gó verseny a Lupa Beach Sport Fesztivál keretében

Június 22-én, szombaton, strandolással egybekötött gó versenyt rendezünk a Lupa Beach-en. [tovább ... ]

2019.06.07.: Balogh Pál 5. helyezett az Amatőr VB-n.

Balogh Pál az előkelő ötödik helyet érte el Matsuo-ban az Amatőr Világbajnokságon!

Fogadd hatalmas gratulációnkat! [tovább ... ]

2019.05.30.: Éves közgyűlés - Meghívó

Első: 2019. 06. 14 - 20:30 - 1000Tea
Megismételt: 2019. 06. 19 - 17:30 - 1000Tea [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2019. november »
HKSzeCsPSzoV
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930