regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2024.03.02: 5. Kagawa Dupla - hendikep és 9×9 - előnyadásos

Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6.

19×19-es és 9×9-es hendikep egyben [tovább ... ]

2024.03.21-23: Ifjúsági Gó Európa-bajnokság 2024

Hamburg, Németország

[tovább ... ]

2024.04.07: Magyar Ifjúsági Góbajnokság 2024

Budapest, Récsei Center

[tovább ... ]

2024.04.20-21: Budapest torna / Budapest tournament

Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6.


1. válogató verseny a MB döntőjébe [tovább ... ]

2024.05.11: Májusi hendikep - előnyadásos

Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6.

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

Nem volt változás az elmúlt 15 napban!


aktuális információk

SZJA 1% – az utánpótlásért

Szövetségünk számára 2024-ben is felajánl­ható a személyi jöve­de­lem­adó 1%-a.
2011-től kezdve ezeket a felajánlásokat kizárólag az utánpótlás-nevelés céljaira használjuk fel.
[tovább ... ]


legfrissebb hírek

2024.02.22.: Sente Kupa eredmények

Zajlik a Sente Kupa, melyhez bármikor lehet még csatlakozni. [tovább ... ]

2024.01.17.: 2024-es versenyengedély díjak, élversenyzői utazási támogatás

A Gószövetség elnöksége 2023 decemberében létrehozta a versenyekre való utazási támogatás szabályozást és meghatározta a 2024-es versenyengedély díjakat. [tovább ... ]

2023.12.21.: Barcza Bende legfiatalabb résztvevőként a 22. helyen végzett az Amatőr Gó Világbajnokságon

December 12-19 között zajlott a 2023-as Amatőr Gó Világbajnokság a kínai Shenzhenben, közel 50 ország részvételével. A dobogóra végül 7 danos versenyzők állhattak: első lett a koreai Kim Jung-Seon, második 6 győzelemmel a kínai Yang Chukun, harmadik 5 győzelemmel Lai Youcheng Taipeiből. [tovább ... ]

2023.12.20.: Beszámoló a Nyílt Bajnokságról

Sok külföldi versenyző részvételével November végén tartottuk az év legnagyobb versenyét, ahonnan az első három magyar versenyző bejut a döntőbe. [tovább ... ]

2023.11.29.: December 1-én indul a Sente Kupa

A verseny célja, hogy minél több gó partit játsszunk egymással gyakorlás és szórakozás céljából és ennek keretet adjon. [tovább ... ]

2023.10.23.: Bővíz Dominik 7. helyezést ért el a prágai Grand Slam-en

Bővíz Dominik 7. helyezett lett a legjobb tizenhat európainak az EGF által Prágában rendezett Grand Slam versenyen. [tovább ... ]

2023.08.07.: Magyar sikerek az 2023-mas Európai Gó-kongresszuson

Jól szerepeltek a magyar résztvevők a németországi Markkleeberg-ben rendezett 2023 évi Európai Gó-kongresszus versenyein.
[tovább ... ]

2023.08.06.: Bővíz Dominik 3. helyezést ért el a Nyílt Európa-bajnokságon.

Bővíz Dominik 3. helyezést ért el a Nyílt Európa-bajnokságon.
Ezzel ő lett a legeredményesebb európai versenyző a 671 indulóból ezen a versenyen. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2024. február »
HKSzeCsPSzoV
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829