regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2024.06.29-30: Vienna Open 2024

University of Vienna Campus, Old Chapel, Bécs, Ausztria

[tovább ... ]

2024.07.07-14: Gótábor / Hungarian Go Camp 2024

Százhalombatta, KlubSirály Csónakház, Fogoly utca 98-­100.

[tovább ... ]

2024.07.07-13: Gótábori Verseny 2024

Százhalombatta, KlubSirály Csónakház, Fogoly utca 98-­100.

Verseny a Gótábor résztvevőinek. Kihívásos alapon, minden mérkőzés a szervezővel előre egyeztetve. Igény szerint, többféle gondolkozási idővel. [tovább ... ]

2024.07.14: Táborzáró Hendikep / Hungarian Go Camp's Handicap Tournament 2024

Százhalombatta, KlubSirály Csónakház, Fogoly utca 98-­100.

[tovább ... ]

2024.07.26-08.10: 66. Európai Gó Kongresszus 2024

Toulouse, Franciaország

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Csizmadia Róbert 4d 2152 23 2024.06.02.
2. F   Tölgyesi Renátó 3d 2085 -29 2024.06.02.
3. F   Barcza Bende 3d 2072 27 2024.06.02.
4. F   Kende Mátyás 3d 2069 -43 2024.06.02.
5. F   Fódi Zoltán 3d 2062 -5 2024.06.02.
6. F   Csizmadia György 4d 2040 -21 2024.06.02.
7. F   Veréb Gábor 3k 1725 -9 2024.06.02.
8. F   Vig Áron 4k 1695 3 2024.06.02.
9. F   Bővíz László 3k 1686 8 2024.06.02.
10. F   Mészáros Zoltán 5k 1615 14 2024.06.02.
11. N   Bővízné Detre Judit 6k 1582 -5 2024.06.02.
12. F   Katona Illés 8k 1529 23 2024.06.02.
13. F   Kis-Gadó Csaba 9k 1453 -6 2024.06.02.
14. F   ifj. Kis-Gadó Csaba 10k 1384 -46 2024.06.02.
15. F   Németh Nándor 14k 1328 18 2024.06.02.
16. F   Katona Lajos Dr. 16k 1265 34 2024.06.02.
17. F   Németh András 18k 1218 5 2024.06.02.
18. F   Urbán Gábor 17k 1127 10 2024.06.02.
19. F   Katona Mihály 20k 1074 -22 2024.06.02.
20. F   Udavardi Máté 35k 993 0 2024.06.02.
2024.06.01–02. *Magyar Nagydíj - Hungarian Grand Prix - 2024*

legfrissebb hírek

2024.05.16.: Újra Gótábor Százhalombattán, júliusban!

Idén már 12. alkalommal, Százhalombattán kerül megrendezésre,
július 7-14-ig a magyar góélet egyik legfontosabb eseménye, a Gótábor.
Sok szeretettel várunk mindenkit, felnőttet, gyereket, kezdőt, haladót, és mestert egyaránt. A tábor hétfőtől vasárnapig tart, vasárnapi beköltözéssel. [tovább ... ]

2024.01.17.: 2024-es versenyengedély díjak, élversenyzői utazási támogatás

A Gószövetség elnöksége 2023 decemberében létrehozta a versenyekre való utazási támogatás szabályozást és meghatározta a 2024-es versenyengedély díjakat. [tovább ... ]

2024.06.13.: Lezárult a Q2 a Sente Kupában

Az éves pontgyűjtő verseny most érte el a féltávját. [tovább ... ]

2024.05.27.: Mérő Csaba 6. helyezett az amatőr VB-n

Mérő Csaba 7D magyar élversenyző az előkelő 6. helyezést érte el a tokiói amatőr gó világbajnokságon [tovább ... ]

2024.05.01.: A 2024. évi Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének állása

A válogató versenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint... [tovább ... ]

2024.04.21.: Gó klub indult Devecserben és Székesfehérváron

A játék iránt érdeklődőket szeretettel várjuk budapesti klubjaink mellett a devecseri és fehérvári klubokban is. [tovább ... ]

2024.03.25.: Barcza Bende ezüstérmes Hamburgban. Jól szerepeltek a magyar versenyzők az ifjúsági Európa-bajnokságon.

Március 24-én ért haza a magyar csapat az Ifjúsági gó-Európa-bajnokságról, amit idén Hamburgban rendeztek. Tizenkilenc országból 98 versenyző indult a kupákért.
[tovább ... ]

2024.02.22.: Sente Kupa eredmények - folyamatosan frissül

Zajlik a Sente Kupa, melyhez bármikor lehet még csatlakozni. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2024. június »
HKSzeCsPSzoV
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930