regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2017.07.24-28: Logikai játék tábor II.

Budapest

[tovább ... ]

2017.08.09-13: Balatonhenyei Gó

Balatonhenye, Kossuth u. 43

[tovább ... ]

2017.08.13-20: Cseh gótábor 2017

Horní Becva, Csehország

[tovább ... ]

2017.08.19-20: 2017-es Női Gó Európa-bajnokság

Odessza, Ukrajna

[tovább ... ]

2017.08.19-20: Walter Schmidt Kupa

Temesvár, Románia

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Mérő Csaba 7d 2463 2017.07.14.
2. F   Csizmadia Róbert 3d 2040 -15 2017.07.16.
3. F   Kende Mátyás 2d 1971 -21 2017.07.16.
4. F   Záhonyi Bálint 1d 1908 1 2017.07.16.
5. F   Nógrádi Máté 4k 1685 -4 2017.07.16.
6. F   Mincsovics Miklós 5k 1657 13 2017.07.16.
7. F   Bárdos Zoltán 3k 1632 6 2017.07.16.
8. F   Bővíz László 5k 1630 -6 2017.07.16.
9. F   Billege Boáz 7k 1561 44 2017.07.16.
10. F   Joó Gábor 6k 1557 376 2017.07.16.
11. F   Záhonyi György 8k 1508 15 2017.07.16.
12. F   Kalmár András 9k 1470 26 2017.07.16.
13. N   Bővízné Detre Judit 11k 1434 13 2017.07.16.
14. F   Holubár András 10k 1427 18 2017.07.16.
15. F   Gulyás Máté 12k 1395 0 2017.07.16.
16. F   Gál Szabolcs 15k 1305 0 2017.07.16.
17. F   Goschler Levente 14k 1281 -17 2017.07.16.
18. F   Goschler Áron 14k 1265 4 2017.07.16.
19. F   Réti Zoltán 16k 1237 -26 2017.07.16.
20. F   Detre Jenő 20k 1096 -14 2017.07.16.
2017.07.15–16. Táborzáró Hendikep 2017

legfrissebb hírek

2017.06.12.: Gó a Szabadidő Magazinban!

Aki 5 perc alatt szeretne megismerkedni a játékkal és még érdekességekre is kíváncsi, ezt az anyagot szívből ajánljuk – a Koreai Kulturális Központban forgatott a Szabadidő Magazin. [tovább ... ]

2017.05.31.: Felhívás!

Kedves gósok!

A gószövetség az alábbi szövetségi feladatkörökbe keres segíteni kész önkénteseket: [tovább ... ]

2017.07.23.: A magyar csapat harmadik lett a Csapat EB-döntőben

2017. július 21.-22. között rendezték a Csapat Európa-bajnokság négyes döntőjét, melyen a magyar csapat az ukránokat megelőzve harmadik lett. [tovább ... ]

2017.07.19.: Balatoni Gó augusztus végén, az északi és a déli parton egyaránt!

1 hetes gós nyaralás a Balaton partján, vasárnap estétől szerda
délutánig Alsóörsön, az északi part (szerintem) legjobb strandján, a
Riviéra Kempingben, szerda estétől vasárnap délutánig pedig az
Aranyparton, a Balaton “metropoliszában” töltjük az időt, Siófokon. [tovább ... ]

2017.07.14.: Andrii Kravets lett a 6. európai profi gó játékos

2017. július 13-án és 14-én Pardubicében rendezték a 4. Európai Profi Válogató második állomását, mely az ukrán játékos sikerét hozta. [tovább ... ]

2017.07.14.: Hamarosan kezdődik az Európai Gó Kongresszus

2017. július 22. és augusztus 6. között a németországi Oberhofban rendezik meg az Európai Gó Kongresszust. [tovább ... ]

2017.07.09.: Következik a 4. Európai Profi Válogató pardubicei állomása

2017. július 13.-14. között Csehországban, Pardubicében rendezik a 4. Európai Profi Válogató második állomását, ahol kiderül ki lesz a 6. európai profi gó játékos. [tovább ... ]

2017.07.07.: Lezajlott az idei második városligeti összejövetel

2017. július 5-én, szerdán idén már másodszorra gyűltünk össze a Királydombon, a Városligetben. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2017. július »
HKSzeCsPSzoV
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31