regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2018.12.21-22: Winter Soltice

Pozsony, Szlovákia

[tovább ... ]

2019.01.26-27: Olomouc International Go Tournament

Olomouc

[tovább ... ]

2019.02.08-10: Championships for Seniors OPEN SlOVAKIA 2019

Hotel Most Slávy***, Trenčianske Teplice, Szlovákia

Within an incredible 100 meters from the hotel you can enjoy: • Take a spa session at the Sina 39 Degrees C and Hamman Restroom • Shared spa treatment in the pool MUDr. Cap 37.5 degrees C • Outdoor thermal pool 35 degrees C for the public • Promenade and drinking regime of the Iphigene spring, with
1970-ben vagy korábban születetteknek. [tovább ... ]

2019.03.16-17: 2nd Kedros Cup + Grand Slam Qualification

Pozsony

[tovább ... ]

2019.03.23: 13. Nyulashatos hendikep

Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest Szűcs István u. 45.

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Balogh Pál 6d 2552 12 2018.12.09.
2. F   Mérő Csaba 7d 2454 -8 2018.12.09.
3. F   Markó Péter 5d 2223 -18 2018.12.09.
4. F   Kende Mátyás 3d 2134 27 2018.12.09.
5. F   Csizmadia György 4d 2091 -6 2018.12.09.
6. F   Szabics Gábor 5d 2089 -6 2018.12.09.
7. F   Matolcsi Máté 4k 1710 11 2018.12.09.
8. F   Billege Boáz 5k 1665 50 2018.12.09.
9. F   Csizmadia Miklós 3k 1660 48 2018.12.09.
10. F   Márton Ádám 5k 1611 -39 2018.12.09.
11. F   Joó Gábor 5k 1566 -66 2018.12.09.
12. F   Simon Péter 9k 1399 -4 2018.12.09.
2018.12.08–09. *Magyar Góbajnokság Döntő - 2018*

legfrissebb hírek

2018.09.16.: Nyári szünetet tartó klubjaink is újraindultak

Hét klub látogatható akár heti rendszerességgel. [tovább ... ]

2018.11.28.: Pavol Lisy nyerte a Magyar Nyílt Bajnokságot

Második helyen Balogh Pál, harmadik helyen Mérő Csaba végzett.
[tovább ... ]

2018.11.14.: November 24-25-én rendezik a Nyílt Bajnokságot

A verseny a Magyar Góbajnokság 3. válogatóversenye lesz. [tovább ... ]

2018.11.13.: Magyarország ellenfele Románia a Csapat Európa-bajnokság 3. fordulójában

A partikra ma és vasárnap kerül sor. [tovább ... ]

2018.11.09.: Október végén lezajlott a 3. Ádám György emlékverseny

Az október 27-28-án rendezett verseny a 2018. évi Magyar Góbajnokság 2. válogatóversenye volt.
[tovább ... ]

2018.10.07.: I. Királyok Kupája rövid összefoglaló

Lezajlott az I. Királyok Kupája verseny Székesfehérváron! [tovább ... ]

2018.10.03.: 9. Csapat Európa-bajnokság 2018/2019

Október 2-án elkezdődött a 2018/2019-es Csapat Európa-bajnokság idénye [tovább ... ]

2018.09.16.: Pocsai Rita harmadik lett a Női Gó Európa-bajnokságon

A magyar színeket Seres Júlia képviselte még a szeptember 8-án és 9-én, Helsinkiben rendezett versenyen.
[tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2018. október »
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031