regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2017.11.25-26: XXXVIII. Berliner Kranich

Berlin, Németország

Nagy nemzetközi verseny Németország fővárosában, tavaly 135 induló volt. Az esemény helyszíne a híres Humboldt Egyetem. [tovább ... ]

2017.11.25-26: Koreai Nagykövet Kupája 2017

Koreai Kulturális Központ, 1124 Budapest, Csörsz u. 51,

[tovább ... ]

2017.12.03: Mikulás Kupa 2017

Kondor Béla Közösségi Ház

[tovább ... ]

2017.12.09-10: Magyar Góbajnokság Döntő - 2017

Nyugati Oktatási Központ - 1065 Budapest Révay utca 14. II

[tovább ... ]

2018.01.12: Gó Nemzeti Diákverseny Budapesti elődöntő

Gazdagréti Közösségi Ház

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Csizmadia Róbert 3d 2060 0 2017.11.19.
2. F   Köllner Barnabás 4k 1710 13 2017.11.19.
3. F   Csizmadia Miklós 3k 1645 -9 2017.11.19.
4. N   Köllner Dóra 10k 1444 96 2017.11.19.
5. F   Goschler Áron 13k 1365 127 2017.11.19.
6. F   Goschler Levente 14k 1304 25 2017.11.19.
7. F   Simon Péter 15k 1288 45 2017.11.19.
8. F   Réti Zoltán 15k 1282 -3 2017.11.19.
9. N   Simon Zsófia 15k 1260 -8 2017.11.19.
10. N   Zagon Hanna 20k 1180 63 2017.11.19.
11. N   Matolcsi Nóra 20k 1159 -13 2017.11.19.
12. N   Simon Boglárka 20k 1147 32 2017.11.19.
2017.11.18–19. Magyar Gyermek és Ifjúsági Góbajnokság 2017

legfrissebb hírek

2017.06.12.: Gó a Szabadidő Magazinban!

Aki 5 perc alatt szeretne megismerkedni a játékkal és még érdekességekre is kíváncsi, ezt az anyagot szívből ajánljuk – a Koreai Kulturális Központban forgatott a Szabadidő Magazin. [tovább ... ]

2017.11.10.: Csapat Európa-bajnokság 2017/2018-as idénye

A 2016-2017-es szezonban bronzérmet szerzett magyar csapat két forduló után egy győzelemmel és két vereséggel áll. [tovább ... ]

2017.10.24.: Véget ért a 2017-es Grand Prix sorozat.

Az ukrán Artem Kachanovskyi 1p nyerte a 2017-es Grand Prix sorozatot. [tovább ... ]

2017.10.18.: Iyama Yuta ismét hét nagy címet véd

Iyama Yuta megnyerte a Meijin címet és ezzel újra mind a hét nagy japán címet védi. [tovább ... ]

2017.10.04.: A 2017. évi Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének állása

A válogató pontversenyének állása a Magyar Nyílt Góbajnokság után. [tovább ... ]

2017.09.13.: Híres gó játékosok – 1. rész

A havonta jelentkező sorozat első részében Go Seigen életéről és pályafutásáról lesz szó. [tovább ... ]

2017.09.13.: Jövő héten rajtol a Csapat Európa-bajnokság 2017/2018-as idénye

A 2016-2017-es szezonban bronzérmet szerzett magyar csapat szeptember 26-án játssza első partijait. [tovább ... ]

2017.09.13.: Markó Péter 4 győzelemmel végzett a KPMC-n

Pepe az 56 induló közül a 17. helyen zárt. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2018. január »
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031