regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2017.10.09-14: 4th Silk Road International City Weiqi Invitation Tournament

Tianshui, Gansu tartomány, Kína

[tovább ... ]

2017.10.13: Péntek13 - rapid előnyadásos verseny

Gazdagréti Közösségi Ház

[tovább ... ]

2017.10.14-15: Prágai Góverseny, Deskohraní

Prága, Csehország

[tovább ... ]

2017.10.20-22: 40th Belgrade Open

Belgrád, Szerbia

[tovább ... ]

2017.10.21-22: 25 Years EGCC Anniversary Go Tournament

Amstelveen, Hollandia

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Bővíz Dominik 6d 2437 -11 2017.09.24.
2. F   Markó Péter 5d 2224 2017.09.13.
3. F   Szabics Gábor 5d 2155 2017.09.17.
4. F   Csizmadia György 4d 2151 2017.09.17.
5. F   Mao Sheng Hong 4d 2089 2017.09.17.
6. X   Wang Tao 3d 2069 2017.09.17.
7. F   Csizmadia Róbert 3d 2068 2017.09.17.
8. F   Nie Zheng 4d 2051 2017.09.17.
9. F   Meng Guang Hui 3d 2037 2017.09.17.
10. F   Kende Mátyás 2d 2006 2017.09.17.
11. F   Köllner Barnabás 4k 1702 2017.09.17.
12. F   Csizmadia Miklós 3k 1658 2017.09.17.
13. F   Bővíz László 3k 1626 -2 2017.09.24.
14. F   Veréb Gábor 6k 1608 2017.09.17.
15. F   Billege Boáz 7k 1542 2017.09.17.
16. F   Korossy-Khayll Péter 6k 1514 2017.09.17.
17. F   Katona Csaba 7k 1478 2017.09.17.
18. N   Bővízné Detre Judit 11k 1385 9 2017.09.24.
19. F   Goschler Levente 14k 1279 2017.09.17.
20. F   Goschler Áron 14k 1238 2017.09.17.
2017.09.23–24. Seewinkel Tournament 2017

legfrissebb hírek

2017.06.12.: Gó a Szabadidő Magazinban!

Aki 5 perc alatt szeretne megismerkedni a játékkal és még érdekességekre is kíváncsi, ezt az anyagot szívből ajánljuk – a Koreai Kulturális Központban forgatott a Szabadidő Magazin. [tovább ... ]

2017.09.13.: Híres gó játékosok – 1. rész

A havonta jelentkező sorozat első részében Go Seigen életéről és pályafutásáról lesz szó. [tovább ... ]

2017.09.13.: Jövő héten rajtol a Csapat Európa-bajnokság 2017/2018-as idénye

A 2016-2017-es szezonban bronzérmet szerzett magyar csapat szeptember 26-án játssza első partijait. [tovább ... ]

2017.09.13.: Markó Péter 4 győzelemmel végzett a KPMC-n

Pepe az 56 induló közül a 17. helyen zárt. [tovább ... ]

2017.09.11.: Következik az Ifjúsági Csapat Európa-bajnokság 2017-2018-as idénye

Az előző kiírásban bronzérmet szerzett Magyarország, a következő idény 2017. november 4-én indul. Szívesen fogadjuk a jelentkezéseket. [tovább ... ]

2017.09.06.: Hírek és érdekességek a nagyvilágból - 1. rész

Újonnan induló, kéthetente jelentkező sorozatunk első része következik. [tovább ... ]

2017.09.05.: Markó Péter képviseli Magyarországot a KPMC mezőnyében

2017. szeptember 9-től 15-ig 12. alkalommal rendezik meg Dél-Koreában a Korea Prime Minister Cup elnevezésű rangos nemzetközi versenyt. [tovább ... ]

2017.09.04.: Rövid beszámoló a brnoi versenyről

Balogh Pál a 2., Mérő Csaba az 5. helyen végzett a hagyományos brnoi versenyen, amin összesen 10 magyar játékos vett részt. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2017. szeptember »
HKSzeCsPSzoV
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930