regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2018.01.12: Gó Nemzeti Diákverseny Budapesti elődöntő

Gazdagréti Közösségi Ház

[tovább ... ]

2018.01.20-21: 26th Olomouc International Go Tournament

Alamóc, Csehország

[tovább ... ]

2018.02.10-11: Magyar Gyermek és Ifjúsági Góbajnokság 2018

?


szervezés alatt [tovább ... ]

2018.03.03: 12. Nyulashatos hendikep

Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest Szűcs István u. 45.

[tovább ... ]

2018.03.10: Nemzeti Diákverseny Országos Döntő - 2018

?


szervezés alatt [tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Balogh Pál 6d 2525 -19 2017.12.10.
2. F   Mérő Csaba 7d 2426 14 2017.12.10.
3. F   Bővíz Dominik 6d 2402 -25 2017.12.10.
4. F   Csizmadia György 4d 2185 19 2017.12.10.
5. F   Szabics Gábor 5d 2122 -5 2017.12.10.
6. F   Csizmadia Róbert 3d 2067 15 2017.12.10.
7. F   Köllner Barnabás 3k 1774 33 2017.12.10.
8. F   Csizmadia Miklós 3k 1656 0 2017.12.10.
9. F   Joó Gábor 5k 1634 20 2017.12.10.
10. F   Veréb Gábor 6k 1598 -15 2017.12.10.
11. F   Varga György 6k 1592 2017.12.03.
12. F   Bővíz László 3k 1547 -37 2017.12.10.
13. F   Radványi Attila 7k 1510 2017.12.03.
14. F   Kalmár András 8k 1505 2017.12.01.
15. F   Holubár András 9k 1504 2017.12.03.
16. F   Korossy-Khayll Péter 6k 1501 -1 2017.12.10.
17. F   Köllner Ödön 8k 1480 2017.12.03.
18. N   Köllner Dóra 10k 1440 2017.12.03.
19. F   Goschler Áron 13k 1368 2017.12.03.
20. F   Réti Zoltán 14k 1310 2017.12.03.

további változások ...

2017.12.09–10. Magyar Góbajnokság Döntő - 2017

legfrissebb hírek

2017.06.12.: Gó a Szabadidő Magazinban!

Aki 5 perc alatt szeretne megismerkedni a játékkal és még érdekességekre is kíváncsi, ezt az anyagot szívből ajánljuk – a Koreai Kulturális Központban forgatott a Szabadidő Magazin. [tovább ... ]

2017.12.15.: Klubalkalmak az év végén

Az alábbi hírben összefoglalásra kerül, hogy melyik klubban mikor van lehetőség játszani az év utolsó heteiben. [tovább ... ]

2017.12.12.: Újraindul a Magyar Insei Program

Újraindul a Magyar Insei Program, immáron választhatóan kétféle, normál, és intenzív formában. A program célja, hogy ingyenes lehetőséget biztosítson azoknak a motivált, magyar gójátékosoknak, akik hosszútávon, de mégis gyors ütemben szeretnének fejlődni. [tovább ... ]

2017.12.10.: Mérő Csaba nyerte a 2017. évi Magyar Góbajnokságot

A Magyar Góbajnokság döntőjét 2017. december 9-én és 10-én rendezték Budapesten, melyet Mérő Csaba nyert meg, a második helyet Balogh Pál, a harmadik helyet Bővíz Dominik szerezte meg. [tovább ... ]

2017.12.07.: December 9-én és 10-én kerül megrendezésre a Magyar Góbajnokság döntője

Kialakult a döntő és a kyus döntő hat-hat játékost felvonultató mezőnye is. [tovább ... ]

2017.12.06.: Hírek és érdekességek a nagyvilágból - 2. rész

A sorozat újraindul és várhatóan kéthetente fogja összefoglalni a góélet aktualitásait, érdekességeit. [tovább ... ]

2017.12.06.: Seres Júlia és Markó Péter 2 győzelemmel zárt a 28. Páros Gó Világbajnokságon

A magyar páros a 22. helyen végzett a 32 résztvevő párt felvonultató mezőnyben, mellyel a 3. legjobb európai páros lett. [tovább ... ]

2017.11.29.: Seres Júlia és Markó Péter a Páros Gó Világbajnokságon szerepel

A 28. Páros Gó Világbajnokságot december 2.-3. között rendezik meg Tokióban 32 páros részvételével. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2017. december »
HKSzeCsPSzoV
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031