regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2017.07.03-07: Bejárós gótábor 2017

Pestújhelyi Közösségi Ház - 1158 Budapest Szűcs István u. 45.

[tovább ... ]

2017.07.09-16: Gótábor 2017

Százhalombatta, KlubSirály Csónakház, Fogoly utca 98-­100.

[tovább ... ]

2017.07.15-16: Táborzáró Hendikep 2017

Százhalombatta, KlubSirály Csónakház, Fogoly utca 98-­100.

[tovább ... ]

2017.07.15-16: Moyo Open 2017

Pardubice, Csehország

[tovább ... ]

2017.07.22-08.06: 61. Európai Gó Kongresszus

Oberhof, Németország

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Mérő Csaba 7d 2484 2017.06.18.
2. F   Bővíz Dominik 6d 2423 2017.06.18.
3. F   Csizmadia György 4d 2094 0 2017.06.20.
4. F   Tőzsér Imre 1k 1770 2017.06.18.
5. F   Deák Attila Gábor 6k 1628 9 2017.06.20.
6. F   Bővíz László 5k 1616 2017.06.18.
7. F   Csizmadia Miklós 3k 1614 -3 2017.06.20.
8. F   Dani Tamás 9k 1477 87 2017.06.20.
9. F   Honti Gergely Marcell 9k 1447 -10 2017.06.20.
10. X   Gu Dan Li 10k 1439 0 2017.06.20.
11. F   Fekete Attila 10k 1430 -5 2017.06.20.
12. N   Bővízné Detre Judit 11k 1421 2017.06.18.
13. F   Nagy Gergely 18k 1212 40 2017.06.20.
2017.06.20. Millennium Kupa 2017

legfrissebb hírek

2017.05.31.: Felhívás!

Kedves gósok!

A gószövetség az alábbi szövetségi feladatkörökbe keres segíteni kész önkénteseket: [tovább ... ]

2017.04.14.: Idén júliusban is Gótábor Százhalombattán!

Idén már 6. alkalommal, Százhalombattán kerül megrendezésre, július
9.-16.-ig a magyar gó élet egyik legfontosabb eseménye, a Gótábor. Sok
szeretettel várunk mindenkit, felnőttet, gyereket, kezdőt, haladót, és
mestert egyaránt. A tábor hétfőtől vasárnapig tart, vasárnapi beköltözéssel.
[tovább ... ]

2017.06.24.: Újra gó klub a Városligetben

2017. július 5-én, szerdán 18 órától újra gó klub a Városligetben, a Királydombon. [tovább ... ]

2017.06.22.: Magyar Páros Gó Bajnokság 2017

A Pocsai Rita - Markó Péter páros nyerte a 2017. évi Magyar Páros Gó Bajnokságot. [tovább ... ]

2017.06.19.: Rövid élménybeszámoló Markó Péter előadásáról

2017.06.16-án, pénteken került sor Markó Péter előadására az 1000 Tea teaházban. [tovább ... ]

2017.06.17.: Mérő Csaba győzelmei a 4. Európai Profi Válogató bécsi állomásán

Mérő Csaba 7 danos gómester mindkét partiját megnyerte a 4. Európai Profi Válogató 2017. június 15.-16. között, Bécsben rendezett első állomásán. [tovább ... ]

2017.06.15.: Újra előadás Markó Péterrel

Markó Péter 4 danos gómester, háromszoros Diák Európa-bajnok újabb előadást tart 2017.06.16-án, pénteken 17 órától az 1000 Tea teaházban (1056 Budapest, Váci utca 65., belső udvar).
[tovább ... ]

2017.06.12.: Gó a Szabadidő Magazinban!

Aki 5 perc alatt szeretne megismerkedni a játékkal és még érdekességekre is kíváncsi, ezt az anyagot szívből ajánljuk – a Koreai Kulturális Központban forgatott a Szabadidő Magazin. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2017. június »
HKSzeCsPSzoV
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930