regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2015.01.03-04: Szilveszteri- Újévi Góverseny

Budapest, Csíki-hegyek u. 13-15.

[tovább ... ]

2015.01.24: Nemzeti Diákverseny Budapesti és Közép-magyarországi Döntő

Budapest, XI.ker. Csiki-hegyek u. 13-15

[tovább ... ]

2015.02.07-08: Magyar Ifjúsági és Gyermek Góbajnokság 2015

Budapest, Csiki hegyek utca 13-15.

[tovább ... ]

2015.02.21-22: Sárkány Kupa

Budapest, Csiki hegyek utca 13-15.

[tovább ... ]

2015.03.06-08: Európai Profi válogató verseny

Pisa, Olaszország

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Balogh Pál 6d 2506 16 2014.12.07.
2. F   Mérő Csaba 7d 2451 -8 2014.12.07.
3. F   Bővíz Dominik 4d 2233 26 2014.12.07.
4. F   Markó Péter 4d 2214 -50 2014.12.07.
5. F   Csizmadia György 4d 2062 4 2014.12.07.
6. F   Szabics Gábor 5d 2037 12 2014.12.07.
7. F   Fajszi Bulcsú 1k 1845 13 2014.12.07.
8. F   Fogarasi Tamás 3k 1718 -42 2014.12.07.
9. F   Matolcsi Máté 4k 1687 22 2014.12.07.
10. F   Matolcsi Dávid 5k 1657 41 2014.12.07.
11. F   Mátyás-Peti Csaba 5k 1656 5 2014.12.07.
12. F   Bővíz László 5k 1552 -39 2014.12.07.
2014.12.06–07. *Magyar Góbajnokság, Döntő*

legfrissebb hírek

2014.12.09.: A 2014-es Magyar Góbajnokság döntője

Hétvégén lezajlott a Magyar Góbajnokság döntője. A döntőbe a pontszerző versenyeken való eredményes szerepléssel lehetett bejutni. A pontszerző versenyek közül a Nyílt Bajnokságnak kitüntetett szerepe volt, ugyanis onnan az első három legjobb magyar versenyző automatikusan bejutott a döntőbe.

A döntőn a legjobb hat, danos versenyzőnk mérte össze erejét körmérkőzéses ... [tovább ... ]

2014.12.04.: Magyar Páros Góbajnokság 2014

A Pocsai Rita - Balogh Pál páros nyerte a Magyar Páros Góbajnokságot. [tovább ... ]

2014.11.18.: A 2014-es Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének eredménye és a döntők mezőnye

A Magyar Góbajnokság döntőjébe a három kvalifikációs versenyen elért eredmények alapján lehet bejutni.
A versenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott éves versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint 1-től 15. helyezésig (40, 30, 25, 21, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pont). ... [tovább ... ]

2014.11.12.: Az EGF elnökségének aktuális döntései

Az Európai Gó Szövetség (EGF) a "Verseny és szabály" bizottság javaslatait megvitatva az alábbi döntéseket hozta [tovább ... ]

2014.11.11.: 1. Ifjúsági Gó Csapat Európa-bajnokság

2014 november 15 és 2015 január 31 között az Interneten a KGS-en rendezik az 1. Ifjúsági Gó Csapat Európa-bajnokságot. [tovább ... ]

2014.10.26.: 25. Amatőr Páros Gó Világbajnokság

A koreai páros nyerte az október 25 és 25 között a japán Tokióban rendezett a 25. Amatőr Páros Gó Világbajnokságot. [tovább ... ]

2014.09.15.: Gyászhír

Elhunyt Kelemen Zoltán 4 Danos játékostársunk. [tovább ... ]

2014.09.14.: Lezajlott a Magyar Nyílt Góbajnokság

Lezajlott a Magyar Nyílt Góbajnokság szeptember 13. és 14. között, Budapesten, a Müsziben. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2014. december »
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031