regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2014.09.27-28: Egyetemi-Főiskolai Gó Európa-bajnokság

Toulouse, Franciaország

[tovább ... ]

2014.09.27-28: 15. Ferenc József Kupa (2014-es Fertő-tavi goverseny)

Mosonbánfalva, Ausztria

[tovább ... ]

2014.10.04-05: Magyar Rapid Kupa

Budapest, Csíki hegyek utca 13-15.

Magyarország legnagyobb díjazású előnyadásos versenye, ping-pong versennyel körítve. [tovább ... ]

2014.10.24-28: 25. Amatőr Páros Gó Világbajnokság

Tokyo, Japán

[tovább ... ]

2014.11.15-16: Válogató verseny

ismeretlen

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Balogh Pál 6d 2486 31 2014.09.14.
2. F   Mérő Csaba 7d 2459 8 2014.09.14.
3. F   Markó Péter 4d 2264 53 2014.09.14.
4. N   Pocsai Rita 5d 2231 -12 2014.09.14.
5. F   Bővíz Dominik 4d 2225 -7 2014.09.14.
6. F   Csizmadia György 4d 2072 -36 2014.09.14.
7. F   Fódi Zoltán 3d 2064 22 2014.09.14.
8. F   Szabics Gábor 5d 1994 27 2014.09.14.
9. F   Tölgyesi Renátó 2d 1958 -13 2014.09.14.
10. N   Seres Júlia 1d 1937 -12 2014.09.14.
11. F   Csizmadia Róbert 2d 1891 -70 2014.09.14.
12. F   Dienes Péter 1d 1862 -12 2014.09.14.
13. F   Záhonyi Bálint 1d 1847 -17 2014.09.14.
14. F   Fajszi Bulcsú 2k 1831 56 2014.09.14.
15. F   Fogarasi Tamás 3k 1752 -3 2014.09.14.
16. F   Gerbner Tamás 1d 1724 -9 2014.09.14.
17. F   Tőzsér Imre 2k 1687 42 2014.09.14.
18. F   Kende Mátyás 5k 1626 -1 2014.09.14.
19. F   Korossy-Khayll Péter 6k 1624 90 2014.09.14.
20. F   Márton Ádám 5k 1576 -36 2014.09.14.

további változások ...

2014.09.13–14. *Magyar Nyílt Góbajnokság 2014
Hungarian Open Go Championship 2014*

legfrissebb hírek

2014.09.14.: Lezajlott a Magyar Nyílt Góbajnokság

Lezajlott a Magyar Nyílt Góbajnokság szeptember 13. és 14. között, Budapesten, a Müsziben. [tovább ... ]

2014.09.15.: Gyászhír

Elhunyt Kelemen Zoltán 4 Danos játékostársunk. [tovább ... ]

2014.08.31.: 5. Pandanet Gó Csapat Európa-bajnokság

2014. szeptember 9. és 2015. június 2. között rendezik az 5. Pandanet Gó Csapat Európa-bajnokságot. [tovább ... ]

2014.08.26.: Szubjektív tájékoztató az Európai Gó Szövegtség (EGF) éves közgyűléséről

"Arra a meglátásra is jutottunk, hogy a magyar szövetség sok más kis országéhoz képest egész jól szervezett." [tovább ... ]

2014.07.28.: Kállósemjéni Logikai Játék Tábor

Véget ért a 2014.06.16-06.27. között megrendezett Kállósemjéni Logikai Játék Tábor. [tovább ... ]

2014.07.28.: Szellemi Sport Tábor a Bókay Kertben 2. hét

Véget ért a Bókay Kertben rendezett Logikai játék tábor. [tovább ... ]

2014.07.27.: 58. Európai Gó Kongresszus

Július 27-én megkezdődött az 58. Európai Gó Kongresszus, a romániai Nagyszebenben. [tovább ... ]

2014.07.20.: Szellemi Sport Tábor a Bókay Kertben

Lezajlott a Bókay Kertben rendezett Logikai játék tábor első hete. [tovább ... ]


további hírek

eseménynaptár

« 2014. szeptember »
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930