regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2015.04.03-06: 1. Európai Grand Slam goverseny

Berlin, Németország

[tovább ... ]

2015.04.11: 3. Kagawa Tripla
Góverseny „3 az 1-ben”

Hotel Novotel, Székesfehérvár, Ady e. u. 19.

Három verseny:\nFő: 19×19, 40 perc + 2×22\nKicsi hendikep: 9×9, 5 perc + 1×10 H/4 előnnyel\nVár gó: 13×13 -(4×5), 10 perc + 1×14 mp japán byo‐yomi\nRészletek a csatolt kiírásban! [tovább ... ]

2015.04.24-26: Slovenian Open 2015 - Vladimir Omejc Memorial

Hotel Jelovica, Bled, Szlovénia

[tovább ... ]

2015.04.25-26: Kőhegyi ottalvós

Kőhegy

Nevezési díj NINCS! Érkezés 24-én este! Pontverseny! [tovább ... ]

2015.05.30-31: Kelemen Zoltán emlékverseny

1158 Budapest Szűcs István u. 45.


A Magyar Bajnokság kvalifikációs versenye [tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Mérő Csaba 7d 2422 -8 2015.03.22.
2. N   Pocsai Rita 5d 2223 2015.03.21.
3. F   Bővíz Dominik 4d 2220 2015.03.15.
4. F   Szabics Gábor 5d 2027 2015.03.21.
5. F   Tölgyesi Renátó 2d 2013 2015.03.21.
6. F   Dienes Péter 1d 1862 2015.03.21.
7. F   Téby Attila 3d 1847 2015.03.21.
8. F   Csizmadia Róbert 2d 1833 2015.03.21.
9. F   Fajszi Bulcsú 1k 1832 2015.03.21.
10. F   Záhonyi Bálint 1d 1828 2015.03.21.
11. F   Gerbner Tamás 1d 1744 2015.03.21.
12. F   Fogarasi Tamás 3k 1740 2015.03.21.
13. F   Matolcsi Máté 4k 1685 2015.03.21.
14. F   Matolcsi Dávid 5k 1653 2015.03.21.
15. F   Vermes Péter Dr. 2k 1636 2015.03.21.
16. F   Csizmadia Miklós 6k 1592 2015.03.21.
17. F   Márton Ádám 5k 1589 2015.03.21.
18. F   Konyha Gábor 7k 1552 2015.03.21.
19. F   Bővíz László 5k 1542 2015.03.21.
20. F   Korossy-Khayll Péter 6k 1540 2015.03.21.

további változások ...

2015.03.21–22. Grand Slam válogató verseny

aktuális információk

SZJA 1% – az utánpótlásért

Szövetségünk számára 2015-ben is felajánl­ható a személyi jöve­de­lem­adó 1%-a.
2011-től kezdve ezeket a felajánlásokat kizárólag az utánpótlás-nevelés céljaira használjuk fel.
[tovább ... ]


legfrissebb hírek

2015.03.22.: Beszámoló az Ifjúsági Gó Európabajnokságról

Idén a tengerparti holland kisvárosban, Zandvoortban rendezték az Ifjúsági Gó Európabajnokságot. Csizmadia Miki bekerült a 3 játékos közé, akik U12-ből meghívást kaptak a Kinában megrendezendő Ifjúsági VB-re. [tovább ... ]

2015.03.14.: Magyar Egyetemi Gó bajnokság

A Magyar Egyetemi Gó Bajnokságot március 7-én rendeztük az ELTE Egyetemi Kollégium Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiumában, a Magyar Egyetemi Sakk Bajnoksággal párhuzamosan. A tavalyi Corvinus Egyetemen rendezett Egyetemi Sakkbajnokságon a Barcza és Pagoda egyesületek jóvoltából, bemutató révén ismerkedtek az egyetemisták a góval. [tovább ... ]

2015.02.18.: Változott a döntőbe jutás pontszámítási rendszere.

Tisztelt Versenyzők!

A Magyar Bajnokság döntőjébe való bejutás pontszámítási rendszere megváltozott. [tovább ... ]

2015.02.10.: Kezdők Góversenye a Csikihegyek Általános Iskolában

írta: Köllner Ödön [tovább ... ]

2015.02.09.: Beszámoló az Ifi és Gyermek Magyar Góbajnokságról

Írta: Köllner Ödön [tovább ... ]

2015.02.09.: Beszámoló a Csiki góversenyről

irta: Köllner Ödön [tovább ... ]

2015.01.27.: Összefoglaló a Csiki Rapid versenyről

írta: Blazovics Péter

Nyolc résztvevővel lezajlott a Csiki Rapid Góverseny. Köllner Barnabás hozta a kötelezőt és a mezőny legerősebb játékosaként mindenkit alaposan elkalapált, így veretlenül nyerte a versenyt. A többi partiban is nagyjából teljesült a papírforma. [tovább ... ]

2015.01.16.: Előnyadásos csapatverseny

Az MGSZ 2015-ben is megrendezi az előnyadásos csapatversenyt, melyben idén egyesületekhez nem tartozó csapatok is részt vehetnek!

A verseny célja: a Legerősebb Magyar Egyesület cím eldöntése, emellett az egyesületek közötti kapcsolattartás élénkítése [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2015. március »
HKSzeCsPSzoV
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031