regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2015.05.30-31: Kelemen Zoltán emlékverseny

1158 Budapest Szűcs István u. 45.


A Magyar Bajnokság kvalifikációs versenye [tovább ... ]

2015.06.06-07: V. Csiki kupa

Budapest, Csiki hegyek utca 13-15.

[tovább ... ]

2015.06.06-07: Vienna International 2015

Bécs, Ausztria

[tovább ... ]

2015.06.07-10: 36. Amatőr Gó Világbajnokság

Bangkok, Thaiföld

[tovább ... ]

2015.06.12-14: Szlovák Gó Fesztivál 2015

Kamenný Mlyn

Nagyon kellemes környezetben, három verseny, különböző programok. [tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Mérő Csaba 7d 2483 61 2015.05.17.
2015.05.14–17. 44. Amszterdami Nemzetközi Goverseny

legfrissebb hírek

2015.04.19.: Gótábor júliusban, Százhalombattán, profi oktatóval, Pavol Lisy 1p személyében!

Idén már 4. alkalommal, Százhalombattán kerül megrendezésre, július 5.-12.-ig a magyar gó élet egyik legfontosabb eseménye, a Gótábor. Sok szeretettel várunk mindenkit, felnőttet, gyereket, kezdőt, haladót, és mestert egyaránt. A tábor hétfőtől vasárnapig tart, vasárnapi beköltözéssel.
[tovább ... ]

2015.05.22.: Európai Páros Gobajnokság

A Pocsai Rita Balogh Pál páros harmadik lett az Európai Páros Gobajnokságon. [tovább ... ]

2015.05.01.: 2. Kőhegyi ottalvós :)

Mivel különösen jól sikerült az első Kőhegyi ottalvós , így többen jelezték, hogy kérnek még! [tovább ... ]

2015.04.29.: Közgyűlés

Tisztelt Tagok!
A Magyar Gószövetség következő közgyűlési ülésének időpontja: [tovább ... ]

2015.04.12.: hírek

Kedves Tagok!

A Magyar Gószövetség elnöksége lemondott. [tovább ... ]

2015.03.22.: Beszámoló az Ifjúsági Gó Európabajnokságról

Idén a tengerparti holland kisvárosban, Zandvoortban rendezték az Ifjúsági Gó Európabajnokságot. Csizmadia Miki bekerült a 3 játékos közé, akik U12-ből meghívást kaptak a Kinában megrendezendő Ifjúsági VB-re. [tovább ... ]

2015.03.14.: Magyar Egyetemi Gó bajnokság

A Magyar Egyetemi Gó Bajnokságot március 7-én rendeztük az ELTE Egyetemi Kollégium Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiumában, a Magyar Egyetemi Sakk Bajnoksággal párhuzamosan. A tavalyi Corvinus Egyetemen rendezett Egyetemi Sakkbajnokságon a Barcza és Pagoda egyesületek jóvoltából, bemutató révén ismerkedtek az egyetemisták a góval. [tovább ... ]

2015.02.18.: Változott a döntőbe jutás pontszámítási rendszere.

Tisztelt Versenyzők!

A Magyar Bajnokság döntőjébe való bejutás pontszámítási rendszere megváltozott. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2015. május »
HKSzeCsPSzoV
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031