regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2015.04.24-26: Slovenian Open 2015 - Vladimir Omejc Memorial

Hotel Jelovica, Bled, Szlovénia

[tovább ... ]

2015.04.25-26: Kőhegyi ottalvós

Kőhegy

Nevezési díj NINCS! Érkezés 24-én este! Pontverseny! [tovább ... ]

2015.05.30-31: Kelemen Zoltán emlékverseny

1158 Budapest Szűcs István u. 45.


A Magyar Bajnokság kvalifikációs versenye [tovább ... ]

2015.06.06-07: V. Csiki kupa

Budapest, Csiki hegyek utca 13-15.

[tovább ... ]

2015.06.06-07: Vienna International 2015

Bécs, Ausztria

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Bővíz Dominik 4d 2222 2 2015.04.11.
2. F   Tölgyesi Renátó 2d 2014 1 2015.04.11.
3. F   Csizmadia Róbert 2d 1814 -19 2015.04.11.
4. F   Kende Mátyás 4k 1707 26 2015.04.11.
5. F   Csizmadia Miklós 6k 1596 4 2015.04.11.
6. F   Bővíz László 5k 1517 -25 2015.04.11.
7. F   Kalmár András 11k 1421 51 2015.04.11.
8. N   Bővízné Detre Judit 13k 1341 -10 2015.04.11.
2015.04.11. *3. Kagawa Tripla*
Góverseny „3 az 1-ben”


aktuális információk

SZJA 1% – az utánpótlásért

Szövetségünk számára 2015-ben is felajánl­ható a személyi jöve­de­lem­adó 1%-a.
2011-től kezdve ezeket a felajánlásokat kizárólag az utánpótlás-nevelés céljaira használjuk fel.
[tovább ... ]


legfrissebb hírek

2015.04.12.: hírek

Kedves Tagok!

A Magyar Gószövetség elnöksége lemondott. [tovább ... ]

2015.04.19.: Gótábor júliusban, Százhalombattán, profi oktatóval, Pavol Lisy 1p személyében!

Idén már 4. alkalommal, Százhalombattán kerül megrendezésre, július 5.-12.-ig a magyar gó élet egyik legfontosabb eseménye, a Gótábor. Sok szeretettel várunk mindenkit, felnőttet, gyereket, kezdőt, haladót, és mestert egyaránt. A tábor hétfőtől vasárnapig tart, vasárnapi beköltözéssel.
[tovább ... ]

2015.03.22.: Beszámoló az Ifjúsági Gó Európabajnokságról

Idén a tengerparti holland kisvárosban, Zandvoortban rendezték az Ifjúsági Gó Európabajnokságot. Csizmadia Miki bekerült a 3 játékos közé, akik U12-ből meghívást kaptak a Kinában megrendezendő Ifjúsági VB-re. [tovább ... ]

2015.03.14.: Magyar Egyetemi Gó bajnokság

A Magyar Egyetemi Gó Bajnokságot március 7-én rendeztük az ELTE Egyetemi Kollégium Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiumában, a Magyar Egyetemi Sakk Bajnoksággal párhuzamosan. A tavalyi Corvinus Egyetemen rendezett Egyetemi Sakkbajnokságon a Barcza és Pagoda egyesületek jóvoltából, bemutató révén ismerkedtek az egyetemisták a góval. [tovább ... ]

2015.02.18.: Változott a döntőbe jutás pontszámítási rendszere.

Tisztelt Versenyzők!

A Magyar Bajnokság döntőjébe való bejutás pontszámítási rendszere megváltozott. [tovább ... ]

2015.02.10.: Kezdők Góversenye a Csikihegyek Általános Iskolában

írta: Köllner Ödön [tovább ... ]

2015.02.09.: Beszámoló az Ifi és Gyermek Magyar Góbajnokságról

Írta: Köllner Ödön [tovább ... ]

2015.02.09.: Beszámoló a Csiki góversenyről

irta: Köllner Ödön [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2015. április »
HKSzeCsPSzoV
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930