regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2015.02.07-08: Magyar Ifjúsági és Gyermek Góbajnokság 2015

Budapest, Csiki hegyek utca 13-15.

[tovább ... ]

2015.02.07-08: Csiki góverseny

Budapest, XI.ker. Csiki-hegyek u. 13-15. (Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola)

[tovább ... ]

2015.02.28-03.01: Sárkány Kupa

Budapest, Csiki hegyek utca 13-15.


Az eredeti időpont egy HÉTTEL eltolva [tovább ... ]

2015.03.06-08: Európai Profi válogató verseny

Pisa, Olaszország

[tovább ... ]

2015.03.07: Nemzeti Diákverseny Országos Döntő

Budapest, XI.ker. Csiki-hegyek u. 13-15

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Köllner Barnabás 7k 1520 14 2015.01.24.
2. F   Fiala János 10k 1446 13 2015.01.24.
3. F   Radványi Attila 12k 1390 0 2015.01.24.
4. F   Blazovics Péter 13k 1361 11 2015.01.24.
5. F   Tóth Viktor 12k 1361 -17 2015.01.24.
6. F   Kalmár András 12k 1355 2 2015.01.24.
7. F   Mihálka Bence 17k 1227 -7 2015.01.24.
8. N   Tóth Nikoletta 15k 1190 0 2015.01.24.
9. F   Hegedűs Tamás 25k 1105 0 2015.01.24.
10. N   Huszár Csenge 28k 1062 23 2015.01.24.
11. N   Rónai Alexandra 29k 1054 0 2015.01.24.
12. N   Tóth Tímea 29k 1054 0 2015.01.24.
13. F   Hegedűs Gábor 30k 1042 0 2015.01.24.
14. F   Sulyok Tamás 31k 1039 0 2015.01.24.
15. F   Szabó György 31k 1038 0 2015.01.24.
16. F   Nagy Zsombor 31k 1034 0 2015.01.24.
17. F   Rónai Dániel 31k 1033 0 2015.01.24.
18. F   Hegedűs Csaba 31k 1030 0 2015.01.24.
2015.01.24. Csiki Rapid góverseny
2015.01.24. Nemzeti Diákverseny Budapesti és Közép-magyarországi Döntő

aktuális információk

SZJA 1% – az utánpótlásért

Szövetségünk számára 2015-ben is felajánl­ható a személyi jöve­de­lem­adó 1%-a.
2011-től kezdve ezeket a felajánlásokat kizárólag az utánpótlás-nevelés céljaira használjuk fel.
[tovább ... ]


legfrissebb hírek

2015.01.16.: Előnyadásos csapatverseny

Az MGSZ 2015-ben is megrendezi az előnyadásos csapatversenyt, melyben idén egyesületekhez nem tartozó csapatok is részt vehetnek!

A verseny célja: a Legerősebb Magyar Egyesület cím eldöntése, emellett az egyesületek közötti kapcsolattartás élénkítése [tovább ... ]

2015.01.06.: Beszámoló a Szilveszteri Góversenyről!

írta: Köllner Ödön

Némiképp eltérő időpontban, januárban tartottuk meg szokásos versenyünket. A sok lemondás és „törzsjátékosok” részbeni elmaradása ellenére 5 csoportban küzdhettek meg a gósok egymással. Örömteli volt hat új és egy rég nem látott játékos (Fornay Veronika) színre lépése.

A két napos versenyeket három kategóriában rendeztük meg. [tovább ... ]

2014.12.09.: A 2014-es Magyar Góbajnokság döntője

Hétvégén lezajlott a Magyar Góbajnokság döntője. A döntőbe a pontszerző versenyeken való eredményes szerepléssel lehetett bejutni. A pontszerző versenyek közül a Nyílt Bajnokságnak kitüntetett szerepe volt, ugyanis onnan az első három legjobb magyar versenyző automatikusan bejutott a döntőbe.

A döntőn a legjobb hat, danos versenyzőnk mérte össze erejét körmérkőzéses ... [tovább ... ]

2014.12.04.: Magyar Páros Góbajnokság 2014

A Pocsai Rita - Balogh Pál páros nyerte a Magyar Páros Góbajnokságot. [tovább ... ]

2014.11.18.: A 2014-es Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének eredménye és a döntők mezőnye

A Magyar Góbajnokság döntőjébe a három kvalifikációs versenyen elért eredmények alapján lehet bejutni.
A versenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott éves versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint 1-től 15. helyezésig (40, 30, 25, 21, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pont). ... [tovább ... ]

2014.11.12.: Az EGF elnökségének aktuális döntései

Az Európai Gó Szövetség (EGF) a "Verseny és szabály" bizottság javaslatait megvitatva az alábbi döntéseket hozta [tovább ... ]

2014.11.11.: 1. Ifjúsági Gó Csapat Európa-bajnokság

2014 november 15 és 2015 január 31 között az Interneten a KGS-en rendezik az 1. Ifjúsági Gó Csapat Európa-bajnokságot. [tovább ... ]

2014.10.26.: 25. Amatőr Páros Gó Világbajnokság

A koreai páros nyerte az október 25 és 25 között a japán Tokióban rendezett a 25. Amatőr Páros Gó Világbajnokságot. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2015. január »
HKSzeCsPSzoV
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031