regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2014.11.29: Magyar Páros Góbajnokság 2014

Budapest, Csiki hegyek utca 13-15.

[tovább ... ]

2014.12.06-07: Magyar Góbajnokság, Döntő

MÜSZI
1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1.

A verseny nem előnevezéses. A válogató versenyeken elért eredményeik alapján jogosultságot szerzett hat-hat versenyző lesz a résztvevő, danos és kyus kategóriában.
(danos döntő, kyus döntő) [tovább ... ]

2014.12.12-18: SportAccord World Mind Games

Peking, Kína

[tovább ... ]

2015.01.03-04: Szilveszteri- Újévi Góverseny

Budapest, Csíki-hegyek u. 13-15.

[tovább ... ]

2015.01.24: Nemzeti Diákverseny Budapesti és Közép-magyarországi Döntő

Budapest, XI.ker. Csiki-hegyek u. 13-15

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Balogh Pál 6d 2490 4 2014.11.16.
2. N   Pocsai Rita 5d 2243 12 2014.11.16.
3. F   Bővíz Dominik 4d 2207 -18 2014.11.16.
4. F   Fódi Zoltán 3d 2078 14 2014.11.16.
5. F   Csizmadia György 4d 2058 -14 2014.11.16.
6. F   Szabics Gábor 5d 2025 31 2014.11.16.
7. F   Tölgyesi Renátó 2d 1972 16 2014.11.16.
8. F   Csizmadia Róbert 2d 1839 -51 2014.11.16.
9. F   Fajszi Bulcsú 1k 1832 -11 2014.11.16.
10. F   Hriczu László 2k 1810 -3 2014.11.16.
11. F   Koncsek Barna 1d 1780 36 2014.11.16.
12. F   Gerbner Tamás 1d 1741 17 2014.11.16.
13. F   Matolcsi Máté 5k 1665 40 2014.11.16.
14. F   Zrínyifalvi Dániel 5k 1654 -15 2014.11.16.
15. F   Tőzsér Imre 2k 1652 -17 2014.11.16.
16. F   Mátyás-Peti Csaba 5k 1651 5 2014.11.16.
17. F   Kende Mátyás 5k 1623 -14 2014.11.16.
18. F   Matolcsi Dávid 6k 1616 22 2014.11.16.
19. F   Bővíz László 5k 1591 20 2014.11.16.
20. F   Korossy-Khayll Péter 6k 1575 -49 2014.11.16.

további változások ...

2014.11.15–16. PaGoda Kupa 2014
2014.11.14–16. 17. Go to Innovation

legfrissebb hírek

2014.11.18.: A 2014-es Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének eredménye és a döntők mezőnye

A Magyar Góbajnokság döntőjébe a három kvalifikációs versenyen elért eredmények alapján lehet bejutni.
A versenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott éves versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint 1-től 15. helyezésig (40, 30, 25, 21, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pont). ... [tovább ... ]

2014.11.12.: Az EGF elnökségének aktuális döntései

Az Európai Gó Szövetség (EGF) a "Verseny és szabály" bizottság javaslatait megvitatva az alábbi döntéseket hozta [tovább ... ]

2014.11.11.: 1. Ifjúsági Gó Csapat Európa-bajnokság

2014 november 15 és 2015 január 31 között az Interneten a KGS-en rendezik az 1. Ifjúsági Gó Csapat Európa-bajnokságot. [tovább ... ]

2014.10.26.: 25. Amatőr Páros Gó Világbajnokság

A koreai páros nyerte az október 25 és 25 között a japán Tokióban rendezett a 25. Amatőr Páros Gó Világbajnokságot. [tovább ... ]

2014.09.15.: Gyászhír

Elhunyt Kelemen Zoltán 4 Danos játékostársunk. [tovább ... ]

2014.09.14.: Lezajlott a Magyar Nyílt Góbajnokság

Lezajlott a Magyar Nyílt Góbajnokság szeptember 13. és 14. között, Budapesten, a Müsziben. [tovább ... ]

2014.08.31.: 5. Pandanet Gó Csapat Európa-bajnokság

2014. szeptember 9. és 2015. június 2. között rendezik az 5. Pandanet Gó Csapat Európa-bajnokságot. [tovább ... ]

2014.08.26.: Szubjektív tájékoztató az Európai Gó Szövegtség (EGF) éves közgyűléséről

"Arra a meglátásra is jutottunk, hogy a magyar szövetség sok más kis országéhoz képest egész jól szervezett." [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2014. november »
HKSzeCsPSzoV
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930