regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2015.03.06-08: Európai Profi válogató verseny

Pisa, Olaszország

[tovább ... ]

2015.03.07: Nemzeti Diákverseny Országos Döntő

Budapest, XI.ker. Csiki-hegyek u. 13-15

[tovább ... ]

2015.03.07: Magyar Egyetemi Góbajnokság

Budapest, 1118, Dayka Gábor utca 4

[tovább ... ]

2015.03.12-15: 20. Ifjúsági Gó Európa-bajnokság

Zandvoort, Hollandia

[tovább ... ]

2015.03.20-21: Tavaszi Equinox 2015, Pozsony

Hotel Viktor, Kremnická 26, Pozsony

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Bővíz Dominik 4d 2236 1 2015.03.01.
2. F   Tölgyesi Renátó 2d 1993 4 2015.03.01.
3. F   Fajszi Bulcsú 1k 1841 4 2015.03.01.
4. F   Kende Mátyás 4k 1681 17 2015.03.01.
5. F   Matolcsi Máté 4k 1668 -19 2015.03.01.
6. F   Csizmadia Miklós 6k 1554 -8 2015.03.01.
7. F   Köllner Barnabás 7k 1505 -18 2015.03.01.
8. F   Pavlenka Norbert 9k 1497 23 2015.03.01.
9. F   Fiala János 10k 1429 -17 2015.03.01.
10. F   Sándor Csaba 10k 1421 110 2015.03.01.
11. F   Blazovics Péter 12k 1396 37 2015.03.01.
12. F   Kalmár András 12k 1342 -12 2015.03.01.
13. F   Billege Boáz 14k 1322 78 2015.03.01.
14. F   Mihálka Bence 17k 1253 26 2015.03.01.
15. F   Brassói-Tarnovszki Aurél 13k 1225 13 2015.03.01.
16. F   Sándor András 17k 1225 -26 2015.03.01.
17. F   Sándor Ambrus 20k 1158 2015.02.28.
18. F   Urbán Gábor 18k 1147 -22 2015.03.01.
19. F   Hegedűs Tamás 22k 1101 -28 2015.03.01.
20. N   Huszár Csenge 26k 1091 2015.02.28.

további változások ...

2015.02.28–03.01. Sárkány Kupa

aktuális információk

SZJA 1% – az utánpótlásért

Szövetségünk számára 2015-ben is felajánl­ható a személyi jöve­de­lem­adó 1%-a.
2011-től kezdve ezeket a felajánlásokat kizárólag az utánpótlás-nevelés céljaira használjuk fel.
[tovább ... ]


legfrissebb hírek

2015.02.18.: Változott a döntőbe jutás pontszámítási rendszere.

Tisztelt Versenyzők!

A Magyar Bajnokság döntőjébe való bejutás pontszámítási rendszere megváltozott. [tovább ... ]

2015.02.10.: Kezdők Góversenye a Csikihegyek Általános Iskolában

írta: Köllner Ödön [tovább ... ]

2015.02.09.: Beszámoló az Ifi és Gyermek Magyar Góbajnokságról

Írta: Köllner Ödön [tovább ... ]

2015.02.09.: Beszámoló a Csiki góversenyről

irta: Köllner Ödön [tovább ... ]

2015.01.27.: Összefoglaló a Csiki Rapid versenyről

írta: Blazovics Péter

Nyolc résztvevővel lezajlott a Csiki Rapid Góverseny. Köllner Barnabás hozta a kötelezőt és a mezőny legerősebb játékosaként mindenkit alaposan elkalapált, így veretlenül nyerte a versenyt. A többi partiban is nagyjából teljesült a papírforma. [tovább ... ]

2015.01.16.: Előnyadásos csapatverseny

Az MGSZ 2015-ben is megrendezi az előnyadásos csapatversenyt, melyben idén egyesületekhez nem tartozó csapatok is részt vehetnek!

A verseny célja: a Legerősebb Magyar Egyesület cím eldöntése, emellett az egyesületek közötti kapcsolattartás élénkítése [tovább ... ]

2015.01.06.: Beszámoló a Szilveszteri Góversenyről!

írta: Köllner Ödön

Némiképp eltérő időpontban, januárban tartottuk meg szokásos versenyünket. A sok lemondás és „törzsjátékosok” részbeni elmaradása ellenére 5 csoportban küzdhettek meg a gósok egymással. Örömteli volt hat új és egy rég nem látott játékos (Fornay Veronika) színre lépése.

A két napos versenyeket három kategóriában rendeztük meg. [tovább ... ]

2014.12.09.: A 2014-es Magyar Góbajnokság döntője

Hétvégén lezajlott a Magyar Góbajnokság döntője. A döntőbe a pontszerző versenyeken való eredményes szerepléssel lehetett bejutni. A pontszerző versenyek közül a Nyílt Bajnokságnak kitüntetett szerepe volt, ugyanis onnan az első három legjobb magyar versenyző automatikusan bejutott a döntőbe.

A döntőn a legjobb hat, danos versenyzőnk mérte össze erejét körmérkőzéses ... [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2015. március »
HKSzeCsPSzoV
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031