regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2015.10.10-11: DACHS Go Challenge & Első DACHS Csapatkupa

Graphisoft Park, 1031 Budapest, Záhony utca 7

[tovább ... ]

2015.10.10-11: Osztrák Nyílt Gobajnokság

Bécs, Ausztria

Austrian Go Open [tovább ... ]

2015.11.21-22: Magyar Nyílt Góbajnokság 2015 / Hungarian Open Go Championship

Kispesti Kaszinó - Civil szervezetek háza; 1191 Budapest, Fő u. 42.

( A Magyar Góbajnokság 3. válogatóversenye)
időpontváltozás!! [tovább ... ]

2015.11.22-27: 10th Korea Prime Minister Cup

Seoul, Korea

[tovább ... ]

2015.12.04-08: 26. Amatőr Páros Góbajnokság

Tokyo, Japán

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Bővíz Dominik 5d 2327 7 2015.10.04.
2. F   Csizmadia György 4d 2202 -2 2015.10.04.
3. F   Szabics Gábor 5d 2036 4 2015.10.04.
4. F   Csizmadia Róbert 2d 1881 -17 2015.10.04.
5. F   Záhonyi Bálint 1d 1846 24 2015.10.04.
6. F   Tőzsér Imre 2k 1757 -11 2015.10.04.
7. F   Csizmadia Miklós 3k 1707 -19 2015.10.04.
8. F   Deák Attila Gábor 6k 1593 61 2015.10.04.
9. F   Bővíz László 5k 1583 -9 2015.10.04.
10. F   Korossy-Khayll Péter 6k 1500 -16 2015.10.04.
11. F   Blazovics Péter 10k 1432 -16 2015.10.04.
12. F   Billege Boáz 11k 1412 22 2015.10.04.
13. N   Bővízné Detre Judit 12k 1346 -20 2015.10.04.
14. F   Madocsai Zsolt 16k 1171 -7 2015.10.04.
2015.10.03–04. PaGoda Kupa 2015

legfrissebb hírek

2015.09.25.: Dachs Go Challenge október 10-11-én

Kevesebb, mint két hét van hátra a DACHS Go Challenge-ig, aminek keretében október 10-én a világ egyik legerősebb góprogramja, a Zen19 mérkőzik meg Pocsai Ritával, a magyar gósok egyik legjobbjával. Vasárnap pedig IT cégek 3 fős csapatai mérhetik össze tudásukat. [tovább ... ]

2015.09.21.: Markó Péter Diák Európa-bajnok!

Markó Péter nyerte a 2015-ös kolozsvári Diák-Európa Bajnokságot. [tovább ... ]

2015.09.09.: Tervezet az utánpótlás-neveléssel összefüggő támogatások igénylésére

A Magyar Gószövetség új alapokra kívánja helyezni az az utánpótlás-nevelésre elkülönített források felhasználását. Olyan támogatási formákat kívánunk kialakítani, amelyek egyaránt szolgálják az utánpótlás bázis szélesítését, valamint a tehetséges fiatalok kiemelt fejlesztését.

A tervezet a következő közgyűlésen kerülne megvitatásra. [tovább ... ]

2015.10.09.: 2015 Samsung Kupa nyolcad- és negyeddöntő

A 2015-s Samsung Kupa nyolcad- és negyeddöntőjére október 6-n és 8-n került sor a koreai Kjonggi megyében található Samsung Kutató és Fejlesztő Központban. Az esemény Kína és Korea közötti összecsapás volt, miután a japán, tajvani és amerikai játékosok korábban mind kiestek. [tovább ... ]

2015.10.08.: Iyama nyerte a 40. Meijint

Iyama Yuta 9p ez év október 6-n sikeresen védte meg Meijin címét, mikor tökéletes 4-0-s győzelmet aratott a kihívó Takao Shinji 9p felett. [tovább ... ]

2015.10.05.: PaGoda Kupa 2015

Lezajlott az idei PaGoda Kupa is, ami a Baár-Madas Gimnáziumban került megrendezésre. [tovább ... ]

2015.09.29.: Gó oktatás a Konfuciusz napon

Szeptember 26-n, szombaton rendezte meg a Konfuciusz Intézet az idei Konfuciusz napot. [tovább ... ]

2015.09.28.: Összefoglaló a szeptemberi sportnapokról

Írta: Köllner Ödön [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2015. október »
HKSzeCsPSzoV
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031