regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2015.12.04-08: 26. Nemzetközi Amatőr Páros Góbajnokság

Tokyo, Japán

Magyarországot Pocsai Rita 5d és Balogh Pál 6d képviseli [tovább ... ]

2015.12.06: 2. Egyetemi- és Főiskolai Páros Gó Világbajnokság

Tókió, Japán

Magyarországot Seres Júlia 1d és Markó Péter 4d képviseli [tovább ... ]

2015.12.12-13: Magyar Góbajnokság: Döntő

Budapest


(danos döntő, kyus döntő) [tovább ... ]

2015.12.18-19: End year Go tournament Winter Solstice 2015

Pozsony - Hotel Viktor

[tovább ... ]

2016.02.20-21: 34. Barcelonai Góverseny

Barcelona, Spanyolország

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Mérő Csaba 7d 2428 2015.11.22.
2. F   Balogh Pál 6d 2380 -28 2015.11.27.
3. F   Bővíz Dominik 5d 2373 2015.11.22.
4. F   Markó Péter 4d 2266 2015.11.22.
5. F   Csizmadia György 4d 2203 2015.11.22.
6. F   Szabics Gábor 5d 2069 2015.11.22.
7. F   Csizmadia Róbert 2d 1879 2015.11.22.
8. F   Téby Attila 3d 1852 2015.11.22.
9. F   Fogarasi Tamás 2k 1826 2015.11.22.
10. F   Kende Mátyás 4k 1780 2015.11.22.
11. F   Gerbner Tamás 1d 1734 2015.11.22.
12. F   Csizmadia Miklós 3k 1692 2015.11.22.
13. F   Matolcsi Máté 4k 1692 2015.11.22.
14. F   Deák Attila Gábor 6k 1619 2015.11.22.
15. F   Bővíz László 5k 1605 2015.11.22.
16. F   Bohus Géza 6k 1568 2015.11.22.
17. F   Katona Csaba 7k 1482 2015.11.22.
18. F   Billege Boáz 9k 1471 2015.11.22.
19. F   Korossy-Khayll Péter 6k 1460 2015.11.22.
20. F   Radványi Attila 10k 1439 2015.11.22.

további változások ...

2015.11.22–27. 10th Korea Prime Minister Cup

legfrissebb hírek

2015.11.29.: Közgyűlés

Tisztelt Tagok!
A Magyar Gószövetség következő közgyűlési ülésének időpontja:
2015.december 14. 18 óra [tovább ... ]

2015.10.29.: A 2015. évi Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének végeredménye

A Magyar Góbajnokság döntőjére kvalifikáló versenysorozat eddigi állása 3 forduló után.
A versenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott éves versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint 1-től 15. helyezésig (40, 30, 25, 21, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pont). A pontszerzés ... [tovább ... ]

2015.09.09.: Tervezet az utánpótlás-neveléssel összefüggő támogatások igénylésére

A Magyar Gószövetség új alapokra kívánja helyezni az az utánpótlás-nevelésre elkülönített források felhasználását. Olyan támogatási formákat kívánunk kialakítani, amelyek egyaránt szolgálják az utánpótlás bázis szélesítését, valamint a tehetséges fiatalok kiemelt fejlesztését.

A tervezet a következő közgyűlésen kerülne megvitatásra. [tovább ... ]

2015.11.28.: Beszámoló a 20. LG Kupáról

Kang Dongyun 9p és Park Younghun 9p jutott tovább a 20. LG Kupa döntőjébe.
A 20. LG Kupa elő- és negyeddöntőire november 16. és 18. között került sor a koreai Kangvon tartományban. [tovább ... ]

2015.11.25.: Magyar Nyílt Góbajnokság

A magyar gó bajnokság harmadik, egyben utolsó fordulójára került sor november harmadik hétvégéjén a Kispesti Kaszinóban. A verseny első három helyezettje egyenes ágon bekerült a decemberi hatos danos döntőbe, a pontverseny legjobb hat kyu-s versenyzője pedig a kyu-s döntőbe került be. [tovább ... ]

2015.11.24.: Antti Törmänen a profi vizsgán

Japánban javában zajlanak a profi vizsga mérkőzései. Az idei év különösen érdekes számunkra, európaiak számára, mert Antti Törmänen 7 dan (Finnország) is részt vesz a vizsgán. [tovább ... ]

2015.11.23.: Samsung Kupa - elődöntők

A 2015-s Samsung Kupa elődöntőire november 3-a és 5-e között került sor. A helyszín a koreai Kjonggiban található Samsung Global Kutató és Fejlesztő Központ volt. Lee Sedol 9p Ke Jie 9p-vel, míg Shi Yue 9p Tang Weixing 9p-vel mérte össze erejét.
[tovább ... ]

2015.11.13.: Pocsai Rita – Markó Péter jubango

Újrakezdődik a jubango Pocsai Rita (5 dan) és Markó Péter (4 dan) között. A két fél korábban már megmérkőzött egymással: akkor 4-2 lett Rita javára, azonban a játszmák különböző okok miatt megszakadtak. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2015. december »
HKSzeCsPSzoV
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031