regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2016.10.22-23: Prágai Góverseny

Prága

[tovább ... ]

2016.11.05-06: Magyar Nyílt Góbajnokság 2016 / Hungarian Open Go Championship

Baár-Madas Református Gimnázium, 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3.


a Magyar Góbajnokság 3. válogatóversenye [tovább ... ]

2016.11.12-13: Magyar Góbajnokság döntője

Budapest

[tovább ... ]

2016.11.12-13: Nosztalgia Kupa 2016

Budapest

[tovább ... ]

2016.11.19-20: Osztrák Nemzetközi Goverseny

Bécs, Ausztria

[tovább ... ]


legutóbbi változások a ranglistán

 
#    név minősítés Élő-p. változás dátum
1. F   Bővíz Dominik 6d 2321 7 2016.10.09.
2. F   Csizmadia György 4d 2146 40 2016.10.09.
3. F   Tian Qing Song 4d 2121 0 2016.10.09.
4. F   Szabics Gábor 5d 2059 -8 2016.10.09.
5. F   Nie Zheng 4d 2039 0 2016.10.09.
6. F   Csizmadia Róbert 2d 2038 4 2016.10.09.
7. F   Kende Mátyás 1d 1901 -5 2016.10.09.
8. F   Bővíz László 5k 1597 16 2016.10.09.
9. F   Billege Boáz 8k 1522 -9 2016.10.09.
10. F   Katona Csaba 7k 1473 -5 2016.10.09.
11. N   Réthelyi Ágnes 15k 1225 -2 2016.10.09.
2016.10.08–09. Ádám György emlékverseny

legfrissebb hírek

2016.10.19.: közgyűlés

Tisztelt Tagok!

A Magyar Gószövetség következő közgyűlésének tervezett ülése: [tovább ... ]

2016.10.04.: Edzőképzés a TF-n

Testnevelési Egyetem szellemi sportok (gó, sakk, bridzs) edzőképzésének elindítását tervezi 2017 szeptemberétől. [tovább ... ]

2016.09.28.: 7. Pandanet Gó Csapat Európa Bajnokság

2016. szeptember 20. és 2017. május 16. között rendezik a 7. Pandanet Gó Csapat Európa-bajnokságot. [tovább ... ]

2016.10.13.: A 2016. évi Magyar Góbajnokság válogató pontversenyének állása

A Magyar Góbajnokság döntőjére kvalifikáló versenysorozat eddigi állása 2 forduló után.
A versenyek első 15 magyar állampolgárságú és a Magyar Gószövetség által kiadott éves versenyengedéllyel rendelkező helyezettje a helyezésének megfelelő pontot kapja az alábbiak szerint 1-től 15. helyezésig (40, 30, 25, 21, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pont). A pontszerzés ... [tovább ... ]

2016.09.27.: Markó Péter nyerte a 2016-os Diák-Európa bajnokságot

Markó Péter nyerte a 2016-os Diák-Európa bajnokságot, ami idén Amszterdamban került megrendezésre. [tovább ... ]

2016.08.23.: Női Gó Európa-bajnokság

Pocsai Rita képviselte Magyarországot az idei Női Gó Európa-bajnokságon. [tovább ... ]

2016.08.11.: Beszámoló a Kállósemjéni Gó táborról és versenyről

2 hetes oktatás után rendeztük meg a táborzáró gó versenyt. [tovább ... ]

2016.06.22.: Kende Mátyás a 41. magyar gómester!

A Szlovák Gó Fesztiválon nyújtott jó teljesítményével újra elérte az 1 danos Élő-pont határt, és ezzel megvédte az 1 danos minősítést Kende Mátyás. [tovább ... ]

további hírek


eseménynaptár

« 2016. október »
HKSzeCsPSzoV
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31